Straatwerving

Straatwerving is één van de manieren waarop goede doelen bekendheid vragen en donateurs werven. Maar mensen die worden benaderd, mogen nooit geïrriteerd raken door de wijze waarop ze worden aangesproken.

Kosten

Op straat werven goede doelen vooral donateurs. Degenen die op straat mensen aanspreken, zijn over het algemeen geen vrijwilligers. Ze zijn werkzaam voor een bureau dat door het goede doel is ingeschakeld.

Zoals bij elke manier van fondsen werven, maken goede doelen vooraf een berekening van de investering die ze moeten doen en de opbrengst die ze verwachten. Straatwerving vraagt een grotere investering dan bijvoorbeeld werven via de post, maar levert vaak ook meer op.

De kosten van de eigen fondsenwerving mogen niet meer bedragen dan 25% van de opbrengst (over drie jaar gemiddeld). Lees meer daarover bij kosten. Goede doelen zullen een methode die te duur is (of wordt) voor wat hij opbrengt, niet langer gebruiken.