Adviseur Strategisch Stakeholdermanagement

Datum 18 nov. 2020
Vervaldatum 03 dec. 2020
Aantal uren 32 - 40 uur
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Rode Kruis

Organisatie
Missie Rode Kruis wereldwijd | Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland | In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

COVID-19 Hulpverlening | Nu COVID-19 zich ook in ons land heeft verspreid verleent het Rode Kruis dagelijks hulp aan mensen in nood en ondersteunt het instellingen die hetzelfde doel voor ogen hebben. De hulpverlening op dit moment bestaat onder andere uit: uitdelen voedselbonnen, publieksvoorlichting, ondersteuning bij teststraten, begeleiden patiënten in speciale zorghotels en ziekenhuizen om het verplegend personeel te ontlasten, hulp aan huis (boodschappen, oogje in zeil) en ondersteuning van de daklozenopvang in Nederland.

Ter ondersteuning van het team Nationale Hulp zijn we per direct op zoek naar een: Adviseur strategisch stakeholdermanagement | 32-40 uren per week | (voor een periode van 6 maanden).

Taken
Het Rode Kruis werkt in haar hulpverlening veel samen met andere partijen. Uiteindelijk hebben we allen hetzelfde belang; namelijk mensen in nood zo goed mogelijk en zo snel mogelijk helpen. Hiervoor is een goede relatie en samenwerking met stakeholders belangrijk. We zijn op zoek naar een adviseur die voor het team Nationale Hulp het speelveld van alle belanghebbende partijen inzichtelijk maakt en vervolgens een plan maakt voor de benadering van deze stakeholders, incl. bijbehorende processen. Daarnaast reggiseer je de uitvoering van het plan en weet je collega’s mee te nemen in de materie. Het uiteindelijke doel is dat wij als organisatie door middel van strategisch stakeholdermanagement een stevige basis onder onze hulpverlening kunnen leggen.

Functie-inhoud

 • Je bent onderdeel van een het team Nationale Hulp en draait mee in de COVID-19 crisisorganisatie.
 • Je identificeert de relevante interne en externe stakeholders voor onze hulpverlening.
 • Je ontwikkelt beleid, planvorming, processen en doet voorstellen voor ondersteunende tools, zoals een stakeholderkaart;
 • Je coördineert de uitvoering van de planvorming voor een aantal geografische gebieden en/of inhoudelijke thema’s en leert de collega’s hoe zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen doen;
 • Je legt dossiers aan over relevante onderwerpen en stakeholders;
 • Je rapporteert op een reguliere basis over de voortgang van het traject naar verschillende teams;
 • Je creëert betrokkenheid en draagvlak voor het traject door o.a. interne presentaties en communicatie;
 • Je zoekt proactief de verbinding op met projecten of processen die raakvlakken hebben met het traject;

Functie-eisen en profiel

 • Je hebt een HBO/WO diploma;
 • Je hebt minimaal 5 jaren werkervaring;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategisch stakeholdermanagement weet hoe je dit als proces moet opzetten;
 • Je hebt affiniteit met hulpverlening. Een achtergrond in crisisbestrijding, werken met vrijwilligers, maatschappelijke opvang, medische of psychosociale hulpverlening of voedseldistributie is een pre;
 • Je onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis;
 • Je bent analytisch, hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen, je bent een teamspeler en je kan goed zelfstandig functioneren;
 • Je bent een aanpakker met oog voor detail, structuur en kwaliteit;
 • Je Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid is uitstekend;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft Teams, Sharepoint en Excel.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 11 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring     ( min. € 3.327,27 en max. € 4.401,78 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).
 • Standplaats van de functie is normaliter in Den Haag, op dit moment werken wij echter allen thuis, via Windows Teams.

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief (met daarin je beschikbare uren en de datum dat je kunt starten) + cv  gericht aan Sophia van Maanen ontvangen we graag per mail via deze link. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Tecla Hoekstra, via thoekstra@redcross.nl.