Behandelaar Restoring Family Links

Datum 04 jan. 2021
Vervaldatum 26 feb. 2021
Aantal uren 32 uur
Plaats
Betaald Ja
Organisatie Rode Kruis

Organisatie
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland | In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.  Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. 

De afdeling Migratie & Restoring Family Links is onder andere verantwoordelijk voor Restoring Family Links (RFL). Voor de uitvoering werken wij nauw samen met het Internationaal Comité Rode Kruis (ICRC) en nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen, landelijke hulpverleningsorganisaties en (lokale) overheden. De afdeling Migratie & Restoring Family Links zoekt in verband met vervanging verlof voor een periode van 5 maanden een Behandelaar Restoring Family Links | 32 uur per week | van 1 februari tot 1 juli 2021.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van verzoeken voor opsporing en contactherstel ten behoeve van familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt door migratie, conflict of (natuur)ramp;
 • Je beoordeelt het verzoek en zet acties uit ten behoeve van de opsporing;
 • Je ondersteunt en adviseert vrijwilligers in het uitvoeren van opsporingsactiviteiten;
 • Je onderhoudt contacten met het samenwerkingsnetwerk in Nederland, het Internationale Rode Kruis (ICRC) en zusterverenigingen;
 • Je onderhoudt contacten met externe organisaties zoals COA, Vluchtelingenwerk en Nidos.

Functie-eisen en profiel

 • Een afgeronde HBO-opleiding maatschappelijk en/of internationaal georiënteerd;
 • Aantoonbare werkervaring met asielzoekers, vluchtelingen en migranten;
 • Aantoonbare relevante ervaring met het werken met vrijwilligers;
 • Aantoonbare werkervaring in een internationale context;
 • Belangstelling in migratieproblematiek en buitenlandse zaken;
 • Analytisch- en dossier overstijgend denkvermogen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Vermogen om zowel zelfstandig, als in teamverband (op afstand) te kunnen werken;
 • Zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende kennis van computer en internet;
 • Vermogen om onder tijdsdruk te kunnen werken;
 • Accuratesse.

We zoeken nieuwe collega's met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. (min. € 3.028,40 tot max. € 3.849,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief + CV gericht aan Joost Jaspers (P&O adviseur) ontvangen we graag via deze link. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Anne Quaedvlieg (Behandelaar Restoring Family Links): 06-18 58 12 12 / aquaedvlieg@redcross.nl of Ruth van Rhijn (Hoofd Migratie & Restoring Family Links): RvanRhijn@redcross.nl. De vacature blijft open staan totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl, facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.