Bestuurslid portefeuille Medische Zaken

Datum 16 jul. 2020
Vervaldatum 15 aug. 2020
Aantal uren
Plaats Amsterdam
Betaald Nee
Organisatie Eye Care Foundation

Organisatie
Stichting Eye Care Foundation (ECF) is een NGO met als doel onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden te voorkomen en genezen. Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele handicap. Maar liefst 90% van deze mensen woont in een ontwikkelingsland. 80% is te voorkomen of te genezen door een bril op goede sterkte of een staaroperatie. ECF werkt in Azië (Nepal, Vietnam, Laos en Cambodja) en Afrika (Tanzania). ECF is afhankelijk van giften van donateurs. Momenteel is ECF bezig om haar gehele organisatie naar het volgende niveau te tillen en de samenwerking met de overige kantoren binnen ECF verder te integreren en zo bij te dragen aan de doelstellingen van ECF.

Taken
ECF wil met behulp van haar donateurs de volgende doelen bereiken:

1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, gericht op het armste deel van de bevolking.
2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.

Het bestuur van Eye Care Foundation stuurt op het beleid en houdt toezicht op de uitvoering. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld, waarbij elk lid een aandachtsgebied behartigt. Af en toe adviseert een bestuurslid desgewenst het team, als meewerkend specialist op zijn/ haar vakgebied.

Functie-eisen en profiel
Omschrijving taken Bestuurslid portefeuille Medische Zaken:

 • Contactpersoon voor de organisatie voor medische /oogheelkundige zaken
 • Evalueert en analyseert samen met de directeur en hoofd projecten de jaarlijkse plannen voor wat betreft medische/oogheelkundige/oogzorg aspecten van internationale projecten
 • Evalueert samenwerking met derden op het gebied van gezondheidszorg
 • Is op bestuursniveau de contactpersoon met gezondheidszorgorganisaties in binnen- en buitenland
 • Adviseert bestuur en directeur over medische/oogheelkundige aspecten van het werk
 • Contactpersoon voor de organisatie over medische/oogheelkundige zaken, medische vrijwilligers en organisaties
 • Adviseert op het gebied van werving van vrijwilligers op medisch vlak
 • Adviseert over mogelijke sponsoren uit medische/oogzorg sectoren
 • Is de woordvoerder voor het bestuur over het medisch/oogheelkundig/oogzorg beleid van ECF
 • Is lid/Voorzitter van de medische adviesraad van ECF
 • Voert taken uit die voortvloeien uit vergaderingen van het bestuur

Algemene competenties voor bestuursleden ECF:

 • Onderschrijft visie en doelstelling van de organisatie en kan meepraten en meedenken over de doelstelling en belangen
 • In staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor ECF
 • Heeft affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke organisaties
 • Beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Heeft het vermogen om de directie met raad en daad terzijde te staan
 • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel met een onafhankelijke opstelling
 • Is voldoende beschikbaar (1-2 dagen per maand)
 • Ervaring, bij voorkeur internationaal, met het aansturen van eigen businessunits
 • Bestuursleden hebben voor ECF relevante netwerken
 • Bestuursleden zijn bereid om naar buiten op te treden als ambassadeur
 • Goed communicatievaardigheden in zowel Engels als Nederlands
 • Cultureel sensitief

Het bestuur van Eye Care Foundation vergadert 4 tot 6 maal per jaar, gedurende de avonduren. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, uitgezonderd eventueel te maken onkosten. Eye Care Foundation streeft naar diversiteit en gender-balans in het bestuur. Bestuursleden dienen een relevant netwerk te hebben. Ervaring in (oog)zorg en/of ontwikkelingssamenwerking is een pré.

Informeren en solliciteren
Meer informatie? Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Thijs van Praag, voorzitter, via telefoon 06 – 53 43 3471 of via email info@eyecarefoundation.nl. Interesse in deze functie? Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk op 15 augustus 2020 op e-mail t.vanpraag@eyecarefoundation.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.