Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Opleidingen

Datum 01 jul. 2020
Vervaldatum 01 okt. 2020
Aantal uren 8 uur per week
Plaats District Hollands Midden, omgeving Leiden
Betaald Nee
Organisatie het Nederlandse Rode kruis - district Hollands Midden

Organisatie
Het Nederlandse Rode Kruis is een wereldwijd netwerk van mensen dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen, zowel om de hoek als ver weg. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en hoe ze anderen kunnen helpen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Het werk van het Rode Kruis is gebaseerd op zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Taken
Het Rode Kruis in Nederland bestaat uit 24 districten. In het district Hollands Midden - een gebied dat loopt van Katwijk via Leiden en Gouda naar Schoonhoven - is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiast en deskundig Vrijwillig Bestuurslid, Vrijwilligersmanagement & Opleidingen.

Wat ga je doen

 • Als bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen maak je deel uit van het districtsbestuur van Hollands Midden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf collega vrijwilligers. Samen met de afdelingen en hun vrijwilligers zorgt het bestuur ervoor dat het Rode Kruis en onze diensten in ons district goed bekend zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van onze hulpverlening in orde is en dat wij voor vrijwilligers een fijne organisatie zijn om je voor in te zetten. Dat is waar jij een taak hebt:
 • Je vindt het een uitdaging om het vrijwilligersbeleid in het district naar een hoger niveau te tillen. Je hebt daarvoor regelmatig contact met de afdelingen en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;
 • Je werkt aan employee branding en werkt nauw samen met de portefeuillehouder communicatie en fondsenwerving en ontwikkelt de communicatiekanalen zoals nieuwsbrief, sociale media, etc.;
 • Ontwikkelt ten behoeve van de afdelingen selectiecriteria voor het aannemen van vrijwilligers en de inzet ervan in kerndiensten en ondersteunende diensten;
 • De afdelingen maken werkplannen en jij bewaakt en toetst de inhoud en voortgang hiervan op het gebied van Vrijwilligersmanagement & Opleidingen;
 • De werkplannen laten o.a. aandacht zien voor de werving van (jonge) vrijwilligers en flexvrijwilligers en de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers;
 • Je hebt contact met het Verenigingskantoor dat je inhoudelijke ondersteunt bij het invullen van je functie;
 • Het is een onbetaalde functie die een gemiddelde tijdsinvestering van ca. 8 uur per week vraagt.

Functie-eisen en profiel
Wie ben je
Om deze functie goed in te vullen heb je een HR-achtergrond met kennis van Werving & Selectie, Binden & Boeien en heb je ruime ervaring met het werken met vrijwilligers. Dat betekent dat:

 • je weet hoe je mensen met een intrinsieke motivatie kan inspireren en ‘verleiden’; je hebt een antenne voor wat de hedendaagse vrijwilligers motiveert en adviseert de afdelingen hierover;
 • je het een voorwaarde vindt dat onze vrijwilligers respectvol worden behandeld en de begeleiding en de opleidingen krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren;
 • je het belangrijk vindt dat onze vrijwilligers hun taken met plezier verrichten en je open staat voor hun terugkoppeling hierover;
 • je eventuele verschillende belangen goed kan duiden en tegelijkertijd verbindingen met de afdelingen vanuit het district kan creëren;
 • je een teamspeler bent die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden;
 • je in staat bent zowel over de grenzen van je district, als die van je portefeuille heen te kijken;
 • je minimaal HBO denk-/werkniveau hebt;
 • je de grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft.

Ons aanbod
Wat wij bieden
Je onkosten worden vergoed, er zijn opleidingsmogelijkheden en je bent verzekerd via het Rode Kruis. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel dat je werkt met en voor mensen; het is zinvol, leuk en dankbaar werk waarmee je een verschil maakt en mensen laat groeien.

Informeren en solliciteren
Interesse? Voel je je aangesproken en wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan Monique Timmermans, 06–5335 7312. Voor meer informatie over het Rode Kruis kan je terecht op www.rodekruis.nl. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.