Coördinator Hulpverlening Evenementen & Noodhulp

Datum 14 sep. 2023
Vervaldatum 14 okt. 2023
Aantal uren 36
Plaats Haarlem
Betaald Ja
Organisatie Rode Kruis

Organisatie

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 21 districten. Binnen het district Kennemerland wordt momenteel een verandertraject ingezet waarbij de afdelingen worden omgevormd tot locaties. Doordat een collega binnen het district een ander functie heeft gekregen ontstaat er een vacature voor een nieuw functie binnen het district Kennemerland:

Coördinator Hulpverlening Evenementen & Noodhulp, 36 uur p/w, Haarlem.

Taken

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan: Operationeel teamleider hulpverlening

Geeft operationeel leiding aan: Support Medewerkers binnen de Noodhulp en het Shared Service Center en vrijwillige coördinatoren en hulpverleners in het district.

De functie

De functie bestaat uit drie elementen die allemaal raakvlakken hebben met elkaar.

Allereerst de evenementenhulpverlening. Dit is het basisproces voor de noodhulpverlening van het Rode Kruis. Doordat onze vrijwilligers actief zijn op evenementen houden zij hun EHBO-kennis en kunde op peil voor als de nood aan de man is. Vrijwilligers met de juiste ervaring en expertise kunnen doorgroeien naar het noodhulp team dat 24/7 paraat staat om als onderdeel van de grootschalige geneeskundige bijstand hulp te verlenen bij incidenten en rampen.

Als tweede faciliteer je, als coördinator evenementen- en noodhulpverlening, de vrijwilligers die zich inzetten op evenementen en draag je er zorg voor dat de leden van het Noodhulpteam en Bevolkingszorg bevoegd en bekwaam zijn om te assisteren bij rampen. Dit doe je samen met kadervrijwilligers zoals de Districtscoördinator Evenementenhulp, de locatie coördinatoren Evenementenhulp en de Hoofden Noodhulpteam en Bevolkingszorg. Jij zorgt voor een boeiend opleidings- en oefenprogramma in samenwerking met de Rode Kruis Academie en met ondersteuning van de Support medewerker. Hiervoor organiseer je o.a. samen met de Hoofden Bevolkingszorg en Noodhulpteam oefeningen met ketenpartners, signaleer je ontwikkelingen en draai je mee in pilots rondom nieuwe vormen van (nood)hulpverlening.

Zonder logistieke ondersteuning en de verbindingsdienst ben je in de hulpverlening nergens het is dus van belang dat ook zij, net als de overige vrijwilligers, zijn aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen en dat het hele hulpverleningsproces van aanmelding en inzet tot facturatie goed verloopt. Veel van deze werkzaamheden worden gedaan door zeer capabele vrijwilligers daar waar nodig spring jij bij en onderhoud jij contacten met externen zoals de GHOR, Bureau Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio en andere relevante ketenpartners zoals Schiphol.

Als derde worden alle drie de afdelingen binnen het district per 1 januari 2024 locaties. Dat betekent dat er geen apart bestuur meer zal zijn per afdeling en dat locatiecoördinatoren verantwoordelijk zijn voor de activiteiten die plaatsvinden op de locaties. Aangezien de Evenementenhulpverlening de grootste activiteit is binnen de locatie, trek je samen met je collega Coördinator Vrijwilligersmanagement op om dit verandertraject te begeleiden en waar nodig de locatie Coördinatoren te ondersteunen bij het implementeren van beleid. In deze rol leid je ook werkgroepen.

Als Coördinator Evenementen- en Noodhulpverlening bewaak je de kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening die wij bieden en van de vrijwilligers die dit uitvoeren. Hierbij heb je ondersteuning van Support Medewerkers binnen het Shared Service Center voor onder meer het verzorgen van administratieve processen. Je hebt een goed beeld van de aanvragen en signaleert proactief waar mogelijke knelpunten zich voor kunnen doen en draagt bij aan de oplossing.

Samengevat bestaat de functie uit het faciliteren van de vrijwilligers op het gebied van de Evenementenhulpverlening, Noodhulpverlening en begeleiding van de locaties om zodoende alle hulpverlening efficiënt en effectief te laten verlopen. Hierbij is het binden en boeien van vrijwilligers een rode draad in de uitvoering van je functie.

Kerntaken : (Taken kunnen wijzigen tijdens de warme fase)

 • Zorgdragen voor een vitaal vrijwilligersteam op districts- en locatieniveau om continuïteit van uitvoering van de hulpverlening te borgen.
 • Up-to-date houden van kennis en vaardigheden van vrijwilligers ten aanzien van werkwijze, richtlijnen en kaders van interventies d.m.v. het (mede) organiseren van het lesprogramma, (grootschalige) oefeningen en assessments.
 • Het faciliteren van vrijwillige en/of betaalde inzetkrachten bij de uitvoering van interventies in district Kennemerland.
 • Het begeleiden, coachen en ondersteunen van locatie coördinatoren tijdens veranderprocessen.
 • Het waarmaken en uitvoeren van de convenantafspraken met de Veiligheidsregio en Schiphol op het gebied van noodhulp.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en borgen van het werkplan en begroting van de Evenementen- en Noodhulpverlening.
 • Faciliteren van de Verbindingsdienst en logistieke zaken.
 • Het opbouwen en onderhouden van een in en extern netwerk van relaties zoals de Veiligheidsregio, Waterschappen, Schiphol en interne collega’s op tactisch en operationeel niveau.
 • Geeft mede leiding bij een crisis of noodsituatie in het district.

Functie-eisen en profiel

Functie-eisen:

 • HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid of integraal veiligheidsmanagement.
 • Leidinggevende capaciteiten; waarbij dienend leiderschap en coaching een belangrijke competentie is.
 • Ervaring in de evenementenbranche, veiligheidsdomein en of ambulance zorg en het werken met vrijwilligers is een pré maar je snel zaken eigen maken en in proces zetten is belangrijker.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden aantoonbare ervaring met crises management.
 • In staat om te motiveren en te enthousiasmeren en soms kunnen begrenzen.
 • Een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren.
 • Weet goed te schakelen tussen tactisch en operationeel niveau.
 • Beschikt over eigen vervoer.
 • Woont in de regio.
 • Bereid om met enige regelmaat in de avonduren en weekenden te werken.

Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende standaard competenties: plannen, resultaatgericht, klantgericht, initiatief en samenwerken. De aanvullende competenties behorende bij deze vacature zijn: initiatief, innoveren, overtuigingskracht en delegeren.

We zoeken collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Ons aanbod

Wat bieden we jou

Het werk dat je doet heeft maatschappelijke relevantie en maakt impact. Dat betekent soms ook impact op jezelf. Daarom hebben we oog voor je welzijn en bieden we handvaten om hierin een goede balans te vinden. We zijn een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van ervaring (min. € € 3.345,57tot max. € € 4.183,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur). Een contract voor bepaalde tijd van 12 met uitzicht op verlenging/een vast contract.

Daarnaast zijn er verschillende extra voorwaarden, zoals een pensioenregeling, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, een eindejaarsuitkering en goede mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt ook een laptop en mobiel tot je beschikking.

Informeren en solliciteren

Reacties
Je motivatiebrief en cv gericht aan Alma Suelmann (HR Adviseur) ontvangen we graag via https://werkenbijhetrodekruis.inhroffice.com/nl/job/289246/apply
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Operationeel Teamleider Hulpverlening Machiel Pouw 06-48154616

Indien een geschikte kandidaat is gevonden sluiten we de vacature. We nodigen je daarom uit om, indien je interesse hebt, zo snel mogelijk te reageren.

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen. Screening op integriteit (VOG) kunnen - naast een als een online assessment en referentiecheck - onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, het NRK op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie voor deze advertentie wordt niet op prijs gesteld