Coördinator Hulpverlening (district Friesland)

Datum 01 sep. 2021
Vervaldatum 30 sep. 2021
Aantal uren 32 uur
Plaats Friesland
Betaald Ja
Organisatie Het Nederlandse Rode Kruis

Organisatie
Missie Rode Kruis wereldwijd | Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland | In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.  Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

COVID-19 hulpverlening | Het Rode Kruis is als noodhulporganisatie in heel Nederland actief tijdens de COVID-19-crisis. Onze getrainde vrijwilligers, medewerkers en het Ready2Help-netwerk stellen ons in staat om op grote schaal hulp te bieden. Dit doen wij met:

 • het verzorgen van begeleid vervoer van (mogelijk) besmette hulpvragers,
 • ondersteuning aan zorginstellingen en huisartsenposten,
 • hulp bij Bron en contactonderzoek,
 • hulp bij testlocaties van de GGD’en,
 • hulp bij vaccinaties,
 • hulp bij noodopvang,
 • hulp met voedsel en boodschappenkaarten voor de meest kwetsbaren,
 • hulp aan ouderen en kwetsbaren en
 • publieksvoorlichting en informatievoorziening.

Ons hulpaanbod is continu in ontwikkeling. Onze hulp wordt georganiseerd vanuit 23 districten verspreid over het land. In district Friesland is extra capaciteit nodig en daarom zijn we per direct op zoek naar: Coördinator Hulpverlening (district Friesland) (district Friesland) 32 uur – tijdelijk, voor 6 maanden - woonachtig in Friesland. Standplaats Online en deels op locatie (District Friesland). Plaats in de organisatie | De COVID-19-hulpverlening wordt uitgevoerd volgens het Crisis Management Plan COVID-19 van het Rode Kruis.

Taken

 • Het doel van de functie is het organiseren van de hulpverlening gericht op de volgende 3 pijlers, voedsel, medische ondersteuning en menswaardig onderdak.
 • Je bent breed inzetbaar en voert diverse taken uit om de noodhulp inzetten te ondersteunen: organisatie, planning, afspraken maken met opdrachtgevers en partners, het vastleggen van de afspraken in contracten, bepalen benodigde middelen en materialen, werven en motiveren vrijwilligers, zorgdragen voor een juiste registratie van de hulpverlening, overzicht houden over de kosten en zorgdragen voor een juiste rapportage. Je bent alleen verantwoordelijk voor een project of samen met collega’s.
 • Je bent flexibel en ondersteunt het district daar waar het op dat moment nodig is. Je bent bereid om ook buiten kantoortijden te werken als dat nodig is. Je maakt binnen het district afspraken over bereikbaarheid buiten kantoortijden.

Functie-eisen en profiel
Onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis.

 • Je bent op korte termijn beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.
 • Je bent woonachtig in provincie Friesland.
 • Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een functie als Projectmanager/Projectleider en bent gewend het voortouw te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
 • Je bent zelfstandig en daadkrachtig en hebt daarnaast het teamgevoel hoog in het vaandel.
 • Je bent hands-on (weet van aanpakken) en bent bereid om die taken uit te voeren die op dat moment het meest nodig zijn.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerk en/of met noodhulpverlening (bij het Rode Kruis of elders).
 • Je kunt je snel aanpassen aan een nieuwe werkomgeving en bent zelf startend. Je pakt aan en weet snel een weg te vinden intern om de juiste resultaten te behalen.
 • Je bezit goede contactuele eigenschappen, onderhoudt makkelijk contacten op verschillende niveaus, zowel binnen de organisatie als met externe partijen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office.
 • Je beschikt over thuiswerkfaciliteiten.

Je hebt bij voorkeur ervaring met één of meerdere van onderstaande onderdelen:

 • ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen of huisartsenposten of ervaring met geneeskundige hulpverlening,
 • (nood)hulpverleningsprocessen,
 • distributie en logistiek,
 • planning van diensten of vervoer,
 • kwetsbare groepen en de noden van deze groepen,
 • werven van, inwerken en samenwerken met vrijwilligers,
 • afsluiten van overeenkomsten.

Competenties

 • Prestatiemotivatie
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Plannen en Organiseren
 • Ondernemerschap
 • Flexibel

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief. Je kunt door je werk een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan voor kwetsbare groepen mensen.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.108,4 tot max. € 3.929,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief (met hierin je beschikbare uren per week, woonplaats, of je beschikt over eigen vervoer en de datum dat je kunt starten) + CV  gericht aan Inge Janssen, ontvangen we graag via deze link. De vacature blijft open staan totdat er voldoende geschikte kandidaten gevonden zijn. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Inge Janssen via ijanssen@redcross.nl. Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl of op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.