Coördinator Restoring Family Links

Datum 09 jan. 2019
Vervaldatum 23 jan. 2019
Aantal uren 32
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Rode Kruis

Organisatie
Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp en Eerste Hulp(onderwijs). Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van specialisten, goederen of geld. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid en algemeenheid. Binnen de afdeling Opsporing en Ondersteuning (O&O) is vanaf januari 2019 een vacature vooralsnog voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging voor Coordinator Restoring Family Links (Tracing) – 32 uur per week. Plaats in de organisatie: De Coördinator RFL rapporteert aan het hoofd Opsporing en Ondersteuning.

Doel van de functie:
De afdeling O&O is onder andere verantwoordelijk voor RFL/ tracing: opsporing van en contactherstel met familieleden als gevolg van een (gewapend) conflict, (natuur) ramp, migratie of een andere humanitaire noodsituatie. RFL is een wereldwijde activiteit van het Rode Kruis. In Nederland zijn circa 140 RFL vrijwilligers actief, verspreid over de districten. De laatste jaren worden circa 1600 Restoring Family Links (RFL) verzoeken opgenomen/ behandeld. Op het Verenigingskantoor werken 6 medewerkers nauw samen met het Internationaal Comité Rode Kruis (ICRC, nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen en landelijke hulpverleningsorganisaties.

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige coördinator met vernieuwende ideeën en overtuigingskracht, die fungeert als verbindende schakel tussen het team O&O, op het Verenigingskantoor, en de Tracing/ RFL-vrijwilligers in het land. Op dit moment is de herinrichting van tracing in volle gang. Doel van deze herinrichting is sturen op en bevorderen van de kwaliteit van de teams en onze dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de herinrichting, o.a. door het inrichten, optimaliseren en uniformeren van werkgebieden en werkprocessen

Taken

 • Implementeren  van het huidige vrijwilligersbeleid voor Tracing/ RFL;
 • bewaking van de werving, begeleiding en nazorg van vrijwilligers Tracing/ RFL;

Herinrichten van Tracing binnen het NRK. Onder andere:

 • Voorbereiden van de vrijwilligers op de veranderingen die de herinrichting met zich meebrengt.
 • Nieuwe functieprofielen maken voor de vrijwilligers en het invoeren van een functionerings- en beoordelingscyclus voor alle vrijwilligers.
 • Mede verantwoordelijk voor de werving en selectie van vrijwilligers.

Samen met de andere coördinator RFL zorgen voor een uniforme werkwijze in het land.

 • Eerste aanspreekpunt voor vrijwillige Coördinatoren Tracing;
 • Bewaking en bevordering van de kwaliteit van tracingteams centraal en decentraal volgens vastgestelde criteria, werkwijzen en opleiding; signaleren en oplossen van knelpunten i.s.m. de coördinatoren vrijwilligersmanagers en mogelijk de portefeuillehouders;
 • Bewaking van de gedragscode van het Rode Kruis en de  grondbeginselen;
 • Coördineren van vrijwilligersgroepen op specifieke onderwerpen; geven van trainingen;
 • Intern- en in overleg extern stakeholderbeheer.

Functie-eisen en profiel

 • HBO/WO werk- en denkniveau; analytisch en probleemoplossend vermogen;
 • Ervaring met het aansturen en begeleiden van vrijwilligers;
 • Ervaring met het werken met vluchtelingen, asielzoekers en migranten in binnen- of buitenland is een pre;
 • Vermogen om trainingen en bijeenkomsten te leiden.

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring: vindt plaats volgens salarisschaal 11 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.207,01 tot max. € 4242,68 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief + cv gericht aan Angela van der Woude (personeelsadviseur) ontvangen we graag via deze link voor 23 januari 2019. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Jacqueline Tunc, interim hoofd:  070-4455822. Kijk voor meer Informatie over het werk van Tracing op www.rodekruis.nl/opsporing en www.familylinks.icrc.org en van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook en Twitter. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.