Coördinator Thuisadministratie

Datum 09 mei 2019
Vervaldatum 07 aug. 2019
Aantal uren 8
Plaats Gemeente Emmen
Betaald Nee
Organisatie Humanitas afd. Emmen/ Borger-Odoorn

Oganisatie
Humanitas is een landelijke vereniging; deze is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijke helpen goed getrainde vrijwilligers zo'n 70.000 deelnemers. Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk. De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd. De steun die we bieden omvat 6 thema's: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Nu is er bij de Thuisadministratie afdeling Emmen/ Borger-Odoorn een vacature voor coördinator.
Humanitaswaarden zijn:gelijkwaardigheid, regie houden over eigen leven, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen, vraaggericht werken. 

Taken

 • Het selecteren van vrijwilligers
 • De intakegesprekken met de hulpvragers
 • De coördinatie van werkzaamheden
 • De koppeling tussen vrijwilligers en deelnemers
 • De begeleiding van vrijwilligers
 • De organisatie van een aantal groepsbijeenkomsten voor vrijwilligers
 • het onderhouden van contacten met andere organisaties en het afdelingsbestuur
 • De coördinator moet affiniteit hebben met de doelgroep- de hulpvragers- en moet de vrijwilligers kunnen motiveren en adviseren.

Functie-eisen en profiel
De Thuisadministratie van Humanitas helpt mensen die het overzicht op hun financiën zijn kwijtgeraakt. Hiervoor is bij de afdeling Emmen/ Borger-Odoorn een groep van 20 vrijwilligers actief die bij mensen aan huis samen de administratie ordenen, formulieren invullen en meedenken om zuiniger met geld om te gaan. Binnen deze vrijwilligersgroep is plaats voor een nieuwe coördinator, bij voorkeur met een  financieel/ administratieve achtergrond en met een HBO/ WO denk- en werkniveau. Ook deze coördinator is een onbetaald vrijwilliger. Na een inwerk- en opleidingsperiode voert de coördinator, samen met een ondersteunend coördinator, intakegesprekken en koppelt vrijwilligers aan hulpvragers. Daarnaast organiseert zij/ hij periodieke vrijwilligersbijeenkomsten. Zij/ hij onderhoudt contacten met overheidsinstanties en met organisaties op het gebied van armoedebestrijding, schulhulpverlening en thuisadministratie.

Ons aanbod

 • De coördinator moet wonen in het werkgebied van de afdeling Emmen/ Borger-Odoorn.
 • Een VOG is een vereiste om dit werk te kunnen doen.
 • De coördinator is een onbetaald vrijwilliger evenals alle andere betrokkenen bij het werk van de afdeling.
 • Kosten die gemaakt worden ten behoeve van de activiteit worden vergoed, denk hierbij aan reiskosten en in overleg gekozen cursussen.

Informeren en solliciteren 
Informatie kan ingewonnen worden bij de huidige coördinator op telefoonnummer 06-31379102 of via ta.emmen@humanitas.nl  Op onze website humanitas.nl/afdeling/emmen is informatie te vinden over onze andere activiteiten. Solliciteren via de mail graag met CV naar het secretariaat van de afdeling: emmen@humanitas.nl