Crisismanagers

Datum 28 apr. 2022
Vervaldatum 31 mei 2022
Aantal uren 32-40
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

ORGANISATIE
Missie Rode Kruis wereldwijd
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe, volgens de grondbeginselen en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften: voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Het Rode Kruis doet dit vanuit haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Opvang vluchtelingen
Het Nederlandse Rode Kruis houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op de komende periode. We staan in nauw contact met de Rode Kruis verenigingen in de landen om ons heen en in de regio van Oekraïne, zodat wij goed kunnen inschatten wat de mogelijke noden zijn en wanneer mensen hier in Nederland aankomen. De eerste opvanglocaties in Nederland zijn inmiddels geopend en wij verwachten dat er nog vele nieuwe opvanglocaties volgen. Het Rode Kruis helpt op vele van deze locaties met vrijwilligers, Ready2Helpers en beroepskrachten, met als voornaamste doel zo humaan mogelijke opvang.

Onze hulp wordt georganiseerd vanuit 23 districten verspreid over het land en het Verenigingskantoor in Den Haag. Het Rode Kruis levert verantwoorde hulp aan hulpvragers. Voor onze hulpverlening in crisis- en noodsituaties zorgt Crisisbeheersing voor de multidisciplinaire processen en een 24/7 beschikbare crisisorganisatie.

TAKEN
Wij zoeken nieuwe collega’s die die het hoofd koel houden, als de stress toeneemt. Die in staat zijn om op basis van veel informatie een duidelijk beeld te creëren. Die besluiten durven te nemen, ook als nog niet alle feiten bekend zijn. En die door hun inzet samen met de decentrale collega’s in de opvanglocaties, zorgdragen voor kwalitatief goede, menswaardige opvang.

Wat ga je precies doen?

 • Aansturen van leden van een van de landelijke actieteams en operationele functionarissen binnen een van de landelijke interventies, gericht op crisismanagement;
 • Opzetten van opstartteams ten behoeve van het uitvoeren van onze landelijke hulpverlening, gelieerd aan de basislevensbehoeften;
 • Coördinatie van de acute fase van een (langdurige) crisissituatie, waardoor de uitvoer van crisismanagement een belangrijk onderdeel is;
 • Analyseren en beoordelen van de crisissituatie en het initiëren van opschaling binnen het Rode Kruis;
 • Advisering en besluitvorming over scenario's voor korte, middellange en lange termijn, specifiek over een specifieke crisis;
 • Onderhouden van contacten op strategisch en tactisch niveau met de landelijke partnerorganisaties, zoals het ministerie van JenV, de VNG en het LOCC;
 • Knelpunten adresseren, zowel intern als extern, en hier proactief voorstellen voor inbrengen en waar nodig deze ook oppakken met externe stakeholders.

FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL

 • HBO of WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring in soortgelijke functie, binnen het veiligheidsdomein, in noodhulpverlening of met crisisbeheersing;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Analytisch vermogen om snel complexe vraagstukken door te hebben en te vertalen naar de te volgen weg;
 • Stressbestendigheid;
 • Ervaring met stakeholder management of complexe samenwerkingsverbanden op strategisch niveau;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Weet goed te schakelen tussen de uitvoering en het bestuurlijk niveau;
 • Je bent bereid om, indien nodig, in de avond en/of het weekend te werken.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

ONS AANBOD

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 11 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.475,42 en max. € 4.571,42 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).

INFORMEREN EN SOLLICITEREN
Je motivatiebrief en CV, gericht aan Marleen Boers (P&O adviseur), ontvangen we graag via het sollicitatieformulier op de vacaturepagina. De vacature blijft openstaan totdat we geschikte kandidaten hebben gevonden. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Rick Hollander, via RHollander@redcross.nl. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, het NRK op facebook en Twitter.