Districtsinspecteur (B) LID - Buitendienst

Datum 10 jan. 2020
Vervaldatum 15 feb. 2020
Aantal uren 38
Plaats Landelijk
Betaald Ja
Organisatie Dierenbescherming

Organisatie
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) waarborgt en verbetert het welzijn van de dieren in de dagelijkse inspectiepraktijk door het bevorderen van de naleving van dierenwelzijnswetgeving door middel van inzet van haar opsporings- en toezichthoudende bevoegdheden. De LID komt in actie na meldingen uit het eigen netwerk, van de politie en het landelijke meldpunt 144 en houdt daarnaast onafhankelijk toezicht op dierenwelzijnswetgeving. De districtsinspecteurs van de LID kunnen door middel van het bestuursrecht bepaalde maatregelen laten opleggen die gericht zijn op herstel van het dierenwelzijn van hobby- en gezelschapsdieren. Naast toezichthoudende bevoegdheden hebben de inspecteurs van de LID ook opsporingsbevoegdheden.

In verband met uitbreiding van de dienst zoeken wij voor het hele land 8 districtsinspecteurs (Inspecteur B Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). Het betreft een functie voor 38 uur per week. De medewerker is bij voorkeur woonachtig in geheel Nederland.

Taken
De districtsinspecteur is verantwoordelijk voor het aannemen, opvolgen en afwikkelen van meldingen omtrent verstoord dierenwelzijn en treedt op als toezichthouder en/of BOA bij meldingen van dierverwaarlozing. De districtsinspecteur beoordeelt of er sprake is van dierenverwaarlozing en draagt zorg voor de uitvoering van (routine)controles, inspecties ter plaatse of op afstand. Daarnaast levert de districtsinspecteur een ondersteunende of thematische bijdrage aan de totstandkoming en ontwikkeling van het handhavingsbeleid. De districtsinspecteur kan te maken krijgen met agressie bij het zelfstandig opvolgen en afwikkelen van dierverwaarlozingsmeldingen op locatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de geldende wet-en regelgeving. De inspecties worden afgehandeld door middel van het opstellen van rapportages, processen-verbaal en/of bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen of andere stappen. De districtsinspecteur stemt af met RVO en het Openbaar Ministerie. Daarnaast werkt de inspecteur samen met NVWA, politie, dierenartsen, gemeenten LID-vrijwilligers en de Dierenbescherming. De inspecteur fungeert als expert dierenwelzijn, vraagbaak en heeft soms een coördinerende rol in complexe onderzoeken.

De taken:

 • Zelfstandig opvolgen en afwikkelen van meldingen omtrent verstoord dierenwelzijn hobby- en gezelschapsdieren;
 • Verrichten controles en thematisch gerichte onderzoeken;
 • Opstellen van (bestuursrechtelijke) toezichtrapportages en processen- verbaal;
 • Onderhouden netwerk met relevante (keten)partners;
 • Optreden als expert handhaving dierenwelzijn.

Functie-eisen en profiel
Wie zoeken wij? Je werkt overwegend solistisch in een aan jouw toegewezen deel van het land, maar bent ook bereid elders op te treden indien dat nodig is. In alle situaties, ook bij agressie en frustratie, bewaar jij de rust en weet in een conflict de-escalerend te handelen. Je hebt dan ook een inventieve, probleemoplossende en flexibele opstelling binnen de gestelde kaders. Je beschikt over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden en weet besluiten te nemen. Je bent communicatief sterk, informeert alle betrokkenen juist en op tijd en bent volhardend. Je instruerende vaardigheden zijn uitstekend te noemen.

Ondanks de solistische rol ben je solidair met je team en onderhoud je een zakelijk sociaal netwerk, je bent integer en representatief en handelt zowel in het belang van dierenwelzijn als in het belang van de organisatie. Je bent zowel mentaal als fysiek in een uitstekende conditie. Je opereert zelfstandig, neemt je verantwoordelijkheid en stelt je niet afhankelijk op.

Je werkt fulltime (38 uur per week), woont in je werkgebied en werkt vanuit huis (thuiskantoor).

Welke opleiding, kennis en ervaring vragen wij?

Voor de functie van districtsinspecteur zoeken we kandidaten met een HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau die beschikken over een geldig BOA-diploma (domein II) en/of een politiediploma en een geldig rijbewijs B.

Je hebt ruime kennis van onderzoeks-, opsporings-, verhoor- en rapportagetechnieken en beschikt over relevante werkervaring. Je beschikt over kennis van bestuursrecht en strafrecht en weet dit in de praktijk toe te passen. Daarnaast is goede kennis op het terrein van gezondheid en welzijn van dieren een vereiste in deze functie en beschik je over dierinhoudelijke vakdiploma’s. Je bent vaardig in de administratieve verwerking van je

processen- verbaal en het opstellen van rapportages. Voor de functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Een assessment of psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar kennis en ervaring binnen een handhavingsorganisatie. Tot slot zullen we een referentieonderzoek of screening uitvoeren.

Wat zoeken wij?

Naast dat je de doelstellingen van de Dierenbescherming onderschrijft heb je of ben je:

 • Je kunt en wilt zelfstandig opereren;
 • Je bewaart de rust en weet in een conflict de-escalerend te handelen;
 • Weet een professioneel netwerk uitstekend te onderhouden en uit te breiden.
 • Hoger Beroepsonderwijs werk en denk niveau
 • Werkervaring 3-6 jaar

En ben je:

 • in bezit van BOA-diploma (domein II) en/of politiediploma;
 • rijbewijs B;
 • minimaal 3 jaar kennis en ervaring binnen een handhavingsorganisatie.

Ons aanbod
De aanstelling geldt in eerste instantie voor bepaalde tijd en is op basis van een 38-urige werkweek. We bieden een arbeidsvoorwaardenpakket passend bij een goede doelen instelling. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring ingeschaald op ‘Inspecteur B’ volgens het Functiehuis Dierenbescherming (minimaal €2.544,- en maximaal €4.083,- o.b.v. 38 uur). Daarnaast ontvangt de inspecteur een functiegebonden onkostenvergoeding en wordt er een dienstauto ter beschikking gesteld.

Wat bieden wij?

 • Fatsoenlijk salaris passend bij een Goede Doelen Organisatie (AVR1DB);
 • Optimale ondersteuning bij de uitvoering van de taken;
 • Een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Permanente her- en bijscholing;
 • Solidair landelijk team.

Informeren en solliciteren
Je sollicitatie met een heldere argumentatie zend je via onze eigen website. Voor informatie over de procedure en de arbeidsvoorwaarden kan contact worden opgenomen met de afdeling HRM op telefoonnummer 088 811 3327 (Elena Veenstra) of via infolid@dierenbescherming.nl. Voor nadere inhoudelijke informatie over de functie-inhoud neem je contact op met het hoofd van de LID: dr Marc Jacobs op telefoonnummer 088 - 811 30 99.

Vacature loopt tot: 15-02-2020