Ervaren Fondsenwerver

Datum 14 mrt. 2019
Vervaldatum 03 apr. 2019
Aantal uren 30
Plaats Utrecht
Betaald Ja
Organisatie Oranje Fonds

Organisatie 
Wij zijn het Oranje Fonds en wij zijn er voor mensen en projecten die zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. We steunen projecten met geld, kennis en aandacht en mobiliseren mensen die als vrijwilliger of donateur iets goeds willen doen voor een ander. Want als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

Taken
Wij zoeken een collega met een neus voor het werven van fondsen en het mobiliseren van mensen. Je zet het Oranje Fonds op een aanstekelijk enthousiaste wijze, stevig op de kaart.
Wij zoeken een grote dosis wervingskracht, lef en creativiteit. Verder ben je overtuigend, communicatief, stroop je dikwijls je mouwen op en hebt humor.
Vul dit aan met kennis van online fondsenwerving en data opbouw, -ontwikkeling en -analyse en je bent onze kandidaat! Je maakt deel uit van een klein team, zeer enthousiaste professionals.
Uiteraard gaan we er vanuit dat je affiniteit hebt met ons mooie werk.

Functie-eisen en profiel

1.  Diversificatie en groei van acquisitie      

 • Diversificatie van acquisitiekanalen om risico te spreiden en kwaliteit te bevorderen.
 • Overzicht van en contact met alle relevante kanalen en partijen.
 • Kwaliteit is leidend en daardoor focus op missie-gedreven ervaringen via campagnes.
 • Stijging van jaarwaarde nieuwe donateurs teneinde toekomstig rendement te verbeteren.

2.  Loyaliteit         

 • Optimaliseren van tevredenheid, betrokkenheid en vertrouwen door (delen van) ‘geweldige ervaringen’.
 • Bevorderen lange termijn inkomsten door hogere retentie.
 • Bevorderen van alle vormen van online fondsenwerving door langere relaties die leiden tot cross-selling en up-selling.

3.  Procesontwikkeling & -inrichting

 • Optimale inrichting fondsenwervingsproces.
 • Effectieve inzet interne en externe partijen/partners.

4.  Data inrichting en optimalisatie datatoepassing

 • Correcte en volledige data van leads, vrijwilligers en donateurs.
 • Data-analyse, dynamische content en rapportages optimaliseren tbv uitvoer fondsenstrategie.

Kennis- en ervaringsniveau

 • HBO werk- en denkniveau (commerciële richting/marketing).
 • Aantoonbare ervaring in fondsenwerving en acquisitie.
 • Kennis van en ervaring met CRM systemen, dataverwerking en -analyse.
 • Vaardigheid in het accuraat onderhouden van (externe) contacten op diverse niveau’s. 

Kernwaarden Oranje Fonds
Verbindend: samenwerken vanuit respect, vertrouwen, diversiteit en inclusiviteit, zowel naar buiten als binnen de eigen organisatie.
Inspirerend: creativiteit, innovatie en initiatief worden gedeeld, zowel naar buiten als binnen de eigen organisatie.
Ondernemend: pro-activiteit, gerichtheid op kansen, doelen en eigenaarschap.
Lerend: professionele houding waarin wij zowel onszelf als elkaar duurzaam ontwikkelen, koploper zijn in ons vakgebied.

Groepscompetenties
Innoverend vermogen: richt zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

 • is bezig met vernieuwing en met diensten die nog niet aangeboden worden
 • treedt buiten de gangbare paden en doet voorstellen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel haalbaar zijn
 • durft met ideeën te komen en deze op afgestemde wijze in te voeren
 • spreekt veel met vakgenoten en collega’s over nieuwe mogelijkheden of andere toepassingen van al bestaande technieken en methoden

Plannen en organiseren: bepaalt doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om deze doelen te verwezenlijken.

 • zet (jaar & project)plannen om in actieplannen met een realistische tijdsfasering
 • maakt een realistische kostenraming
 • zet mensen en middelen effectief in
 • plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd
 • stelt planningen bij wanneer hier aanleiding toe is

Resultaatgerichtheid: onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

 • behaalt of overtreft op ondernemende wijze de gestelde resultaten
 • onderneemt actie om bij te sturen wanneer de beoogde doelstellingen in het gedrang komen
 • komt met alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid 

Functie specifieke vaardigheden 
Commercieel vermogen - acquireren

 • Heeft een actief ondernemende houding voor werven donateurs en vrijwilligers.
 • face-to-face kanalen optimaliseren en uitbreiden
 • creëert kansen
 • campagne vrijwilligers
 • campagne Lead Generation
 • re-activatie ex-donateurs

Analytisch vermogen - data gebruik

 • kwalitatief excellente gegevens verwerking
 • ontwikkelen dashboards
 • data & processen optimaliseren
 • analyse van data en effectieve toepassing

Samenwerken
Werkt op ondernemende en effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

 • deelt kennis en ervaring actief met anderen
 • staat open voor de mening en ideeën van anderen in de groep of het team
 • heeft een coöperatieve, relativerende en prettige houding
 • signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig over
 • laat duidelijk zien het gezamenlijk resultaat belangrijk te vinden

Mondelinge vaardigheid
Spreekt in begrijpelijke taal, is voorkomend, vriendelijk en past het taalgebruik aan het niveau van de ander aan.

 • legt bijzonder gemakkelijk –telefonisch- contact
 • geeft uitleg in heldere bewoordingen die voor anderen goed te volgen zijn
 • spreekt correct Nederlands, gebruikt korte en krachtige zinnen en articuleert duidelijk
 • benut de eigen stem goed (volume, intonatie)
 • is ‘contracterend’, positief en enthousiast

Ons aanbod
Een inspirerende baan bij een fijne, professionele en sociale organisatie. Het betreft een vacature voor 30 uur per week. Onze arbeidsvoorwaarden zijn ronduit goed en marktconform en worden in overleg vastgesteld.

Informeren en solliciteren
Je kunt tot en met 3 april reageren op deze vacature. Graag maak ik kennis met je als je je herkent in deze vacaturetekst en de bijgaande functiebeschrijving. Ik hoor graag van je! Stuur je motivatie en CV ter attentie van Mirjam van Onna, HR-manager (vacature@oranjefonds.nl).