Hoofd Programma's en Pleitbezorging

Datum 08 okt. 2020
Vervaldatum 01 nov. 2020
Aantal uren 40 uur
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Stichting Vluchteling

Organisatie
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, schoon drinkwater, en sanitaire voorzieningen. In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting aan het Nederlands publiek over de situatie van vluchtelingen wereldwijd en de internationale noodhulp.

Het hoofd Programma´s en Pleitbezorging rapporteert aan de directeur en maakt deel uit van het managementteam. Hij/zij geeft leiding aan het team Programma’s en Pleitbezorging en draagt samen met het team zorg voor effectieve humanitaire interventies ten behoeve van de meest kwetsbare of moeilijk te bereiken vluchtelingen en ontheemden. Het hoofd Programma’s en Pleitbezorging ondersteunt de directeur bij het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van SV met name bij het versterken van het operationele karakter van de organisatie, het implementeren van een nieuw model voor internationale partnerschappen en het intensiveren van de relaties met onze lokale partners. Ook ondersteunt hij/zij de directeur in de vertegenwoordiging van de organisatie naar buiten.

Taken

 • Leidinggeven aan het team Programma´s en Pleitbezorging bestaande uit vijf regionale programmamedewerkers, drie medewerkers voor de programma’s (geestelijke) gezondheidszorg in crisissituaties, een medewerker voor het project Frontline (humanitaire toegang) en een medewerker Pleitbezorging. De projectcontroller werkt geïntegreerd binnen het projectteam.
 • Volgen en analyseren van relevante ontwikkelingen op het gebied van humanitaire hulp in het algemeen en vluchtelingenhulp in het bijzonder.
 • Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur, beoordelen van projectvoorstellen op basis van het advies van de programmamedewerkers
 • Zorgdragen voor een effectieve monitoring en evaluatie van projecten die uitgevoerd worden met SV-gelden dan wel met financiering van externe donoren zoals de Nederlandse overheid, de Samenwerkende Hulporganisaties en de Europese Unie.
 • Het versterken van het operationele karakter van Stichting Vluchteling middels het verder vormgeven van het project voor Chronische ziektes in crisissituaties (met Intersos) en het project Frontline (met IRC).
 • Medevormgeven van de Pleitbezorging van SV in nauw samenspel met de medewerker Pleitbezorging, de Directeur en de afdeling Communicatie
 • Onderhouden van de contacten met senior programma- en beleidsstaf staf van internationale partners zoals Intersos en IRC.
 • Ondersteunen van de Directeur bij het verder ontwikkelen deze partnerschappen ter vergroting van de effectiviteit en de kwaliteit van de geboden hulp.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en doen uitvoeren van het jaarplan Programma’s en Pleitbezorging.
 • Zorgdragen voor een effectieve samenwerking van het team Programma´s en Pleitbezorging met de afdelingen Fondsenwerving/Communicatie en HR/Financiën.
 • Nauwlettend volgen van, en waar nodig zelf deelnemen aan, netwerken binnen de humanitaire sector zoals de Dutch Relief Alliance, de Samenwerkende Hulporganisaties en kennisplatform KUNO.
 • Regelmatig reizen naar projecten en internationale bijeenkomsten.

Functie-eisen en profiel

 • WO-opleiding in een relevante discipline.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de humanitaire sector.
 • Ruime, meerjarige veldervaring in relevante posities in meerdere humanitaire crises.
 • Brede kennis van het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk.
 • Kennis van en ervaring met het politieke bedrijf in Den Haag en Brussel
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • In staat het woordvoerderschap van de organisatie op zich te nemen.
 • In staat om onder druk en met korte deadlines te werken
 • Bereid en in staat om in de avond of het weekend te werken wanneer de situatie daar om vraagt.
 • Een optimistische, constructieve, pragmatische, creatieve, daadkrachtige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht.

Ons aanbod

 • Een dynamische functie in een informele en besluitvaardige werkomgeving, binnen een kleine organisatie van ongeveer vijfendertig medewerkers.
 • Een arbeidscontract voor één jaar, met de intentie tot verlening bij goed functioneren.
 • Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Renske Boetje, Hoofd Interne Bedrijfsvorering (070-346 89 46). Als je wil reageren, stuur dan voor 1 november een e-mail met je motivatiebrief en CV naar solliciteren@vluchteling.nl onder vermelding van “Vacature Hoofd Programma ’s en Pleitbezorging”. De gesprekken zullen  begin november plaatsvinden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.