Humanitas

Datum 24 dec. 2018
Vervaldatum 21 jan. 2019
Aantal uren één dagdeel per week
Plaats
Betaald Nee
Organisatie Lid Hoofdbestuur (onbezoldigd)

Organisatie
De Vereniging Humanitas, één van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties van Nederland, staat jaarlijks meer dan 70.000 mensen bij die het even niet alleen redden. Onze 25.000 vrijwilligers zetten zich in voor meer dan 700 activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, daarbij ondersteund door ruim 300 betaalde krachten. Regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen zijn waarden die hierbij voorop staan. Onze vereniging is lokaal sterk geworteld en werkt vanuit ruim 80 afdelingen en 5 districten.

Taken
Functie-eisen en profiel

Wij zoeken voor 2019 twee nieuwe leden voor het hoofdbestuur. Wat verwachten wij van alle leden van het hoofdbestuur van Humanitas? Hij/zij:

  • heeft affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas
  • heeft affiniteit/ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondswervende instellingen
  • is een ervaren bestuurder en een effectief vergaderaar
  • beschikt over vaardigheden benodigd voor het werken in collectief verband
  • deelt het vermo­gen en de wens ‘op grote lijnen’ te besturen
  • beschikt over een creatief denkvermogen én realiteitszin
  • treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor
  • tijdsinzet één dagdeel per week

Het hoofdbestuur (hierna: HB) draagt collectieve verantwoordelijkheid. De leden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Van hen wordt verwacht dat men bereid is bepaalde functies te vervullen dan wel zekere aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening te nemen. Verder verwachten wij dat bestuursleden bereid zijn voor de vereniging relevante netwerken en relaties in te zetten.

Leden van het HB zijn lid van de vereniging Humanitas of worden uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden. Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit. Een derde van de leden van het HB dient te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring in de vereniging Humanitas.

Meer informatie over het hoofdbestuur en de ledenraad vindt u hier: https://www.humanitas.nl/over-ons/organisatiestructuur2/

Het HB vindt het daarom voor 2019 wenselijk dat kandidaten ervaring hebben opgedaan in grote maatschappelijke organisaties – bij voorkeur verenigingen – en  functies hebben vervuld op het terrein van:

  • het (toezicht houden op) het besturen of managen van verenigingen
  • de programma’s van Humanitas (inhoudelijk)

of een combinatie van deze.

Ervaring met bestuurlijke en organisatorische vernieuwing in verenigingen en/of vrijwilligerswerk (al dan niet bestuurlijk) bij Humanitas is een pre, evenals kennis van financiën binnen goede doelen.
Om redenen van goed bestuur kunnen leden van het HB niet tegelijkertijd afdelings- of districtsbestuurder zijn. De selectiecommissie zal in de gesprekken verder ingaan op integriteitszaken als rolvastheid en “pettenproblematiek”.

Ons aanbod
Humanitas wil een levendige, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor overleg en informatie-uitwisseling en ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de Humanitas community. Wij nodigen nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het HB in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt. Daarnaast hecht Humanitas waarde aan geografische diversiteit binnen het hoofbestuur. Vrouwelijke kandidaten afkomstig uit Noord- of Oost-Nederland hebben daarom de voorkeur.

Informeren en solliciteren
Reacties ontvangen wij graag vóór 21 januari a.s. via hoofdbestuur@humanitas.nl. Hebt u nog vragen of kent u mogelijke kandidaten?
Dan kunt u contact opnemen met Ellen Uerz, ambtelijk secretaris van het HB, via (020) 523 11 00.
Voor de agenda: gesprekken vinden plaats in februari. De definitieve kandidaat wordt op 26 maart (in de avond) aan het HB voorgesteld. Benoeming vindt plaats door de ledenraad op 21 juni (overdag).