Landelijke Coordinator Team Collegiale Opvang

Datum 13 mei 2022
Vervaldatum 01 jun. 2022
Aantal uren 36-40
Plaats Nederland
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

ORGANISATIE
Missie Rode Kruis wereldwijd
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe, volgens de grondbeginselen en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften: voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Het Rode Kruis doet dit vanuit haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Opvang vluchtelingen
Het Nederlandse Rode Kruis houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op de komende periode. Aan vluchtelingen die door het conflict tussen Oekraïense en Rusland naar Nederland komen, biedt het Rode Kruis op vele wijze hulp: het organiseren van (nood)opvang, het ondersteunen van particuliere opvang, het bieden van informatie via Rode Kruis hulplijnen, etc. Daarnaast biedt het Rode Kruis ook aan andere grote kwetsbare groepen hulp, waar ook veel schrijnende situaties voorkomen. Het bieden aan hulp aan deze mensen heeft regelmatig een grote mentale impact op Rode Kruis hulpverleners. Om de veerkracht van onze hulpverleners te versterken heeft het Rode Kruis een Team Collegiale Opvang (TCO) opgericht. Dit team ondersteunt de mentale gezondheid van Rode Kruis hulpverleners door het bieden van peer to peer support, een luisterend oor,  het voeren van gesprekken en adviseert de hulpvrager eventueel verdere professionele zorg te zoeken.

TAKEN
Doel van de functie
Als Landelijk Coördinator Team Collegiale Ondersteuning (TCO) ben je verantwoordelijk voor het opschalen van de Pilot TCO in het gehele land.

Functie-inhoud

 • Je leidt de landelijke opschaling van TCO in de districten, inclusief projectmatige planning, ontwikkeling van (werk)materialen en rapportage over de opschaling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van vrijwilligers TCO, daarbij ondersteunt door districten.
 • Je coördineert en organiseert een belangrijk deel van de opleiding van TCO vrijwilligers door het hele land.
 • Je begeleidt TCO vrijwilligers met intervisie op regionaal niveau.
 • Je adviseert het Rode Kruis management over de lange termijn ontwikkeling en financiering van de  TCO structuur.
 • Je signaleert psychosociale noden van Rode Kruis hulpverleners en gaat hierbij probleemoplossend – in samenspraak met team PSO - te werk. Ook informeer je het Management en andere betrokken collega’s hierover.
 • Je versterkt de TCO kennis/kunde van Team- en inzetleiders en geeft hen handelingsperspectieven

FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL

 • HBO werk- en denkniveau;
 • kennis en ervaring heeft met (psychosociale) hulpverlening en collegiale opvang;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • ervaring heeft met projectmanagement;
 • bereid is om vaak naar districten te reizen (ook buiten kantooruren);
 • het hebben van ervaring als Rode Kruis hulpverlener is een pré.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Wij vragen verder om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

ONS AANBOD
Deze functie biedt je:

 • de mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn en een grote verantwoordelijkheid te dragen in een situatie waarin het Rode Kruis intensief hulp verleent in de context van crisis;
 • de mogelijkheid om te bouwen aan een emotioneel veilige werkomgeving voor Rode Kruis hulpverleners en verdere professionalisering van TCO;
 • het Rode Kruis verzorgt de benodigde opleidingen, trainingen, intervisie en verzorgt een verzekering.
 • een salaris in schaal 10.

INFORMEREN EN SOLLICITEREN}
Je motivatiebrief en CV, gericht aan Marleen Boers (P&O adviseur), ontvangen we graag via de link op de vacaturepagina van onze website. De vacature blijft openstaan totdat we geschikte kandidaten hebben gevonden. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Carolien Pronk – PSO Adviseur via cpronk@rdcross.nl. Een referentie check kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook en Twitter.