Lid Ledenraad (vrijwilligersfunctie)

Datum 29 mei 2020
Vervaldatum 29 aug. 2020
Aantal uren Lid Ledenraad (vrijwilligersfunctie)
Plaats Landelijk
Betaald Ja
Organisatie De Dierenbescherming

Organisatie
De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo'n 160.000 leden en donateurs, bijna 400 betaalde medewerkers en meer dan 4.000 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren. Door voorlichting, lobby en acties werken we aan een diervriendelijke samenleving, bestrijden we dierenmishandeling, zien we toe op naleving van dierenwetgeving en vangen we dieren in nood op. We werken aan een krachtige, professionele en zichtbare organisatie waarbij dierenwelzijn voorop staat.

Taken
Als lid van de Ledenraad vertegenwoordig je de leden van de Dierenbescherming. De Ledenraad heeft wettelijke en statutair toebedeelde benoemings-, goedkeurings- en besluitvormende bevoegdheden op het vlak van onder meer financiƫn en organisatieontwikkeling. De Ledenraad werkt, net zoals de Raad van Toezicht, samen met de Bestuurder en richt zich hierbij op het dierenwelzijn, de kern van de Dierenbescherming. Ook kan je als lid van de Ledenraad input leveren ten aanzien van strategische dierinhoudelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse dialoogdag in relatie tot het jaarplan. De Ledenraad houdt hierbij rekening met de achterban van de Dierenbescherming, zodat deze zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.

Door lid van de Ledenraad te worden, krijg je niet alleen de kans om de leden te vertegenwoordigen, maar ook om je in de ledenraadvergaderingen en bij dialoogdagen als vrijwilliger in te zetten voor het dierenwelzijn, inzicht te krijgen in het beleid van de Dierenbescherming en hierover desgevraagd advies te geven. De Ledenraad bestaat uit 25 leden, waarvan een deel provinciaal en een deel landelijk. Het lidmaatschap van de Ledenraad is onbezoldigd.

Leden van de Ledenraad moeten ouder zijn dan 18 jaar en voor aanvang van de stemtermijn (2 november 2020) minimaal drie maanden lid zijn van de Dierenbescherming. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn tweemaal herkiesbaar (de maximale termijn is 9 jaar).

Mocht je je verkiesbaar stellen, lever dan bij je online sollicitatie een recente, goed gelijkende foto aan en vermeld of jij je landelijk of provinciaal kandidaat stelt. Tevens dient ieder lid voor aanvang van deze functie een positieve Verklaring Omtrent Gedrag te verstrekken aan de HRM-afdeling van de Dierenbescherming. Zodra je verkozen bent, zal je hiervoor een link ontvangen.

De taken opgesomd:

 • Het delen van ervaring en kennis op het gebied van dieren en dierenwelzijn;
 • Het laten horen van je stem, bijvoorbeeld door de specifieke problematiek in je regio te delen;
 • Het vormen van een klankbord voor de Bestuurder op het gebied van dierenwelzijn.
 • Actieve bijdrage leveren aan de samenwerking tussen Ledenraad, Bestuurder en Raad van Toezicht.

Functie-eisen en profiel

Naast dat je de doelstellingen van de Dierenbescherming onderschrijft heb je of ben je:

 • Sterke affiniteit met de doelstelling van de Dierenbescherming en kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn in de maatschappij
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • HBO denkniveau;
 • Gezien de aard van de werkzaamheden, beleef je plezier aan het lezen van bestuurlijke documenten en beleidsdocumenten.

En ben je:

 • Een teamspeler en vertegenwoordiger, vanuit die invalshoek lever je een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. De Ledenraad handelt als collectief.
 • Omgevingssensitief, oplossingsgericht, integer en besluitvaardig;
 • Voldoende beschikbaar; gemiddeld zijn er 4 (formele) bijeenkomsten per jaar op zaterdag met aanvullend 1 of 2 (facultatieve) themabijeenkomsten.

Ons aanbod
Wat bieden wij?

 • Deelname aan DB Academy;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Een jaarlijkse excursie;
 • De mogelijkheid om een mooie bijdrage te leveren aan de Dierenbescherming en daarmee aan dierenwelzijn.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie zie: www.dierenbescherming.nl/verkiezing. Mocht je problemen ervaren bij online aanmelding, neem dan contact op via ledenraadsverkiezingen@dierenbescherming.nl of via telefoonnummer 088 811 3274. Wil je solliciteren op deze vacature, klik dan op deze link en laat je sollicitatie bij ons achter via het sollicitatieformulier op onze website. Naar aanleiding van jouw reactie wordt er gekeken of er een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. Uiteraard hoor je dit zo snel mogelijk van ons.