Manager Communicatie & Fondsenwerving

Datum 18 mrt. 2019
Vervaldatum 09 mei 2019
Aantal uren 32 - 40 uur
Plaats 's - Hertogenbosch
Betaald Ja
Organisatie Liliane Fonds

Organisatie
Een wereld die openstaat voor elk kind. Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en in-zetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Sinds 2018 vormen het Liliane Fonds en MIVA een personele unie. MIVA steunt kleinschalige projecten in afgelegen gebieden met vervoers- en communicatiemiddelen via de lokale partnerorganisaties van het Lilia-ne Fonds. Het kantoor van het Liliane Fonds en MIVA in ’s-Hertogenbosch telt drie verschillende afdelingen: Internationale Partnerschappen & Programma’s, Bedrijfsvoering, en Communicatie & Werving.

Binnen de afdeling Communicatie & Werving zetten medewerkers alles op alles om particuliere donateurs en zakelijke partners te werven en betrokken te houden. Door het vertrek van de huidige afdelingsmanager zoeken het Liliane Fonds en MIVA een Manager Communicatie & Fondsenwerving (32 - 40 uur). De manager Communicatie & Fondsenwerving maakt deel uit van het Managementteam en is onder verant-woordelijkheid van de Directeur-bestuurder belast met de ontwikkeling, realisatie en toepassing van beleid van de afdeling Communicatie & Werving (C&W). De afdeling omvat de teams Communicatie, Fondsenwer-ving, Campagnes, Partnerschappen in Nederland, en MIVA C&W. Op de afdeling werken in totaal 25 mede-werkers en veel vrijwilligers.

Taken

 • Als MT-lid ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het (strategische) beleid en draag je zorg voor de bestendiging van de positie van het Liliane Fonds en MIVA in de maat-schappij;
 • Je stuurt de afdeling Communicatie & Fondsenwerving op inspirerende wijze aan waarbij je mensen coacht en motiveert om, binnen de kaders die je meegeeft, tot optimale resultaten te komen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en persone-le doelstellingen als afgeleide van het organisatiebeleid binnen de afdeling C&W op de middellange en lange termijn;
 • Dit houdt o.a. in verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen, de interne en externe communica-tie, het managen van campagnes, het onderhouden van relaties, het bewaken van de budgetten en het personeelsmanagement van de afdeling;
 • Je ontwikkelt het beleid voor de afdeling en zorgt voor de juiste positionering en profilering van het Liliane Fonds en MIVA naar de verschillende doelgroepen;
 • Je ontwikkelt (samen met de andere leden van het MT) het strategisch meerjarenbeleid van het Liliane Fonds en MIVA. Je doet voorstellen in de vorm van uitgewerkte plannen, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit en de prestatie van de organisatie en haar doelstellingen.

Functie-eisen en profiel

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt een opleiding op het gebied van marketing & communicatie;
 • Je hebt gedegen ervaring in de goede-doelensector op fondsenwervingsgebied;
 • Je hebt een netwerk in deze sector, onderhoudt dit en bouwt dit uit;
 • Je hebt goede kennis van bedrijfskundige principes als beleid, planning, budgetten etc.;
 • Je bent goed in staat multidisciplinair te werken en aan te sturen;
 • Je bent een inspirerende manager. Je coacht, zoekt synergie, stelt prioriteiten waarbij je kaders schept waarbinnen je ruimte geeft;
 • Je bent sterk op kwaliteit en resultaatgericht, je durft te ondernemen, bent financieel bewust en strate-gisch sterk;
 • Je bent flexibel, werkt tactvol en met humor;
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van het Liliane Fonds en MIVA.

Ons aanbod

 • De mogelijkheid om je binnen een betrokken team in te zetten voor een wereld waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten;
 • Een goed bereikbare en mooie werklocatie in het centrum van ’s-Hertogenbosch;
 • Een arbeidsovereenkomst met het Liliane Fonds voor één jaar met de intentie deze te verlengen bij goed functioneren;
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 4.340 en € 6.475, afhankelijk van kennis en ervaring, op basis van een 40-urige werkweek. Vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling bij Zorg en Welzijn

Informeren en solliciteren
Reageer dan direct! Nassau Fundraising doet de werving en selectie voor deze functie. Je kunt tot en met zondag 28 april je cv en motivatie sturen aan Daphne Leferink via daphne@nassau.nu. Als je extra informa-tie wilt, neem dan contact op met Nassau via 020 – 520 65 55. Er is een uitgebreider profiel van deze functie beschikbaar. Op maandag 29 april maken we een selectie uit alle reacties, een eerste kennismakingsgesprek vindt gelijk de volgende dag plaats op dinsdag 30 april op het kantoor van Nassau in Amsterdam. De vervolg gesprekken vinden plaats in de periode van donderdag 9 mei t/m woensdag 14 mei op het kantoor van het Liliane Fonds en MIVA in ’s-Hertogenbosch. Mocht je niet beschikbaar zijn op deze data, vermeld dit dan in je sollicitatie.