Manager Relatiemanagement

Datum 21 jul. 2021
Vervaldatum 22 aug. 2021
Aantal uren 40
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

Organisatie
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Context
De samenleving om ons heen verandert. Denk hierbij aan klimaatverandering, migratie, armoede, een pandemie, het zijn ontwikkelingen die ons uitdagen met een andere blik naar de wereld te kijken. Onze Nederlandse samenleving heeft ons op een andere manier nodig. We willen dáár zijn waar onze hulp het hardste nodig is in de samenleving.

We doen dit steeds met in onze gedachten de zeven basislevensbehoeften. Het Nederlands Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood: aan eenieder die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan basislevensbehoeften of het risico loopt op acuut letsel of direct levensgevaar, ongeacht de oorzaak. Daarbinnen hebben we met elkaar de komende tijd speciale aandacht voor medische zorg, voedsel, menswaardig veilige plek en onderdak. Juist omdat hier in onze huidige samenleving een grote behoefte ligt.

Taken
De afdeling Relatiemanagement draagt zorg voor het bereiken van mensen in nood met ons hulpaanbod (interventies). De afdeling is primair verantwoordelijk voor het vergroten van het bereik van ons hulpverleningsportfolio bij partnerorganisaties, lokale en landelijke initiatieven, koepelorganisaties e.d. Belangrijke kerntaken van de afdeling zijn het inventariseren van kansen en mogelijkheden voor het hulpverleningsportfolio, het signaleren van behoeften en verzorgen van advies hierover, het verbinden en onderhouden van relatienetwerken, en het volgen van trends en veranderende behoeften. Alles met als doel om mensen in nood écht verder te helpen.

De functie
Je bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de afdeling Relatiemanagement. Hiertoe behoort het realiseren van een groot bereik van het hulpverleningsportfolio. Je geeft leiding aan het team Relatiemanagement.

Daarnaast zorg je voor:

 • Bijdragen aan het opstellen van het jaarplan en de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen van Nationale Hulp.
 • Opstellen en implementeren van het afdelingsjaarplan en sturen op doelstellingen met betrekking tot het succesvol afronden van implementatietrajecten.
 • Op de hoogte blijven van relevante in- en externe ontwikkelingen en signaleren van kansen.
 • Stimuleren van samenwerking met andere afdelingen zoals Hulpverlening & Kwaliteit, Marktontwikkeling & Fondsenwerving, Implementatiemanagement en Communicatie.
 • Deelnemen aan het MT van het cluster Nationale Hulp.
 • Deelnemen aan afdeling overstijgende activiteiten en/of projecten.
 • Coachen en begeleiden van medewerkers bij het behalen van hun resultaten en (persoonlijke) ontwikkeling.
 • Bevorderen van een goede werksfeer, de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling.
 • Zorgdragen voor optimale bezetting van het team, werving & selectie en inwerken van nieuwe medewerkers en fungeren als casemanager bij ziekte.

Je geeft leiding aan het team Relatiemanagement. Je leidinggevende is het Hoofd Nationale Hulp.

Functie-eisen en profiel

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau;
 • Min. 5 jaar leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie;
 • Een echte people manager die medewerkers op een positieve en oplossingsgerichte manier weet te motiveren om resultaten te behalen;
 • Organisatiesensitiviteit opgedaan in een grote/complexe organisatie met de daarbij behorende dynamiek;
 • Goed inzicht in de actuele ontwikkelingen in de profit- en non-profitmarkt;
 • Bij voorkeur ervaring met samenwerking tussen NGO’s en bedrijven;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • In staat om verbindingen en interactie te realiseren;
 • Analytisch sterk en met een voorkeur voor het zoeken naar nieuwe oplossingen;
 • Resultaatgericht, ondernemend, marktgericht en met een commerciële drive;
 • Een voor de functie relevant netwerk is een pré.

We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 13 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 4.413,95 en max. € 5.860,96 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief en CV gericht aan Joost Jaspers (P&O adviseur) ontvangen we graag vóór 22 augustus 2021 via deze link. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Joost Jaspers via 06-30289737 / jjaspers@redcross.nl. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, het NRK op facebook en Twitter.

Wij helpen mensen in nood om de hoek- en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dat is waar het Rode Kruis voor staat.
Daarbij is iedereen welkom.
Zonder uitzondering.
Alleen zo kunnen wij onze missies waarmaken.
En het verschil maken voor alle mensen in nood.
Wie je ook bent.
Laten we samen van het verschil onze kracht maken.
Sluit je aan bij onze movement.
Help de wereld vooruit door jezelf te zijn.
Dat is de + van het Rode Kruis
Dat is de + van diversiteit

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.