Medewerker Kwaliteit

Datum 20 mei 2022
Vervaldatum 05 jun. 2022
Aantal uren 28-32
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

ORGANISATIE
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Het Rode Kruis doet dit vanuit haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid. Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers onder andere van Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en daarnaast honderdduizend Ready2Help-ers.

TAKEN
De afdeling Hulpverlening & Kwaliteit is verantwoordelijk voor de beleids- en kwaliteitskaders van de bestaande hulpverlening en ondersteunende diensten in Nederland. Hulpverleningsactiviteiten die hierbinnen vallen zijn o.a. Bevolkingszorg, Evenementenhulp, Noodhulpteams, Goed Voorbereid en Vervoer. Ondersteunende diensten zijn de Medische Dienst, Ready2Help, Logistiek centrum en de Verbindingsdienst. Voor onze hulpverlening in crisis- en noodsituaties staat onze Crisisorganisatie 24/7 klaar.
Onze hulp wordt georganiseerd vanuit 23 districten verspreid over het land. Het Rode Kruis levert verantwoorde hulp aan hulpvragers.
Standplaats: Je werkt deels vanuit huis en deels in Den Haag of op locatie bij de betreffende districten in het land.
Plaats in de organisatie: Je werkt samen met vier andere collega’s in team kwaliteit van de afdeling Hulpverlening & Kwaliteit. Je wordt aangestuurd door de programmamanager Kwaliteit.

Doel van de functie en functie-inhoud

 • Je draagt op verschillende manieren bij aan het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsverbetering van de hulpverlening in Nederland:
 • Je voert confirmaties uit tijdens de hulpverleningsactiviteiten. Je onderzoekt daarbij of de in praktijk geldende richtlijnen, werkinstructies en protocollen bekend zijn en op de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. Waar nodig en waar mogelijk voer je samen met de hulpverleners direct verbeteringen door. Na afloop maak je een verslag voor het district. Als er aanpassingen van de richtlijnen, werkinstructies of protocollen wenselijk zijn, adviseer jij de verantwoordelijke beleidsmedewerker.
 • Je begeleidt  decentrale medewerkers bij het zelf uitvoeren van confirmaties
 • Je voert audits uit van beleids-, ondersteunende-, primaire- en verbeterprocessen en je adviseert over verbetermogelijkheden.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de vastlegging van alle relevante documenten in het  kwaliteitsmanagementsysteem

FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van integrale veiligheid, kwaliteit of bestuurskunde.
 • Je hebt ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement en/ of kwaliteit hulpverlening, je hebt oog voor kwaliteit, detail en processen.
 • Je bent gestructureerd en je hout goed overzicht in je werkzaamheden.
 • Je kunt je snel verdiepen in verschillende hulpverleningsactiviteiten en in een nieuwe werkomgeving en bent zelf startend.
 • Je bent zelfstandig en daadkrachtig en hebt daarnaast het teamgevoel hoog in het vaandel.
 • Je bent hands-on (weet van aanpakken) en bent bereid om die taken uit te voeren die op dat moment het meest nodig zijn. Je bent bereid om bij te springen in crisissituaties.
 • Je hebt affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk en met noodhulpverlening.
 • Onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis.
 • Je benadert een ieder met respect en je legt makkelijk contacten op verschillende niveaus binnen de organisatie.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office.
 • Je beschikt over thuiswerkfaciliteiten.
 • Je bent flexibel en je werkt in de districten waar het op dat moment nodig is. Je bent bereid om ook buiten kantoortijden te werken als dat nodig is.

Competenties

 • Prestatiemotivatie
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Plannen en Organiseren
 • Flexibel

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

ONS AANBOD

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.170,57 tot max. € 4.008,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).

INFORMEREN EN SOLLICITEREN
Je motivatiebrief (met hierin je beschikbare uren per week, woonplaats, of je beschikt over eigen vervoer en de datum dat je kunt starten) + CV  gericht aan Joost Jaspers, personeelsadviseur, ontvangen we graag uiterlijk 5 juni 2022 via deze link. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij ialsemgeest@redcross.nl Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl of op facebook en Twitter

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.