Nederlandse Rode Kruis

Datum 20 nov. 2020
Vervaldatum 03 dec. 2020
Aantal uren 32-36
Plaats
Betaald Ja
Organisatie Medewerker Planning, Monitoring, Evaluatie & Rapportage

Organisatie
Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

COVID-19 Hulpverlening
Nu COVID-19 zich ook in ons land heeft verspreid verleent het Rode Kruis dagelijks hulp aan mensen in nood en ondersteunt het instellingen die hetzelfde doel voor ogen hebben. De hulpverlening op dit moment bestaat onder andere uit: uitdelen voedselbonnen, publieksvoorlichting, ondersteuning bij teststraten, begeleiden patiënten in speciale zorghotels en ziekenhuizen om het verplegend personeel te ontlasten, hulp aan huis (boodschappen, oogje in zeil) en ondersteuning van de daklozenopvang in Nederland.

Taken
De medewerker Planning Monitoring, Evaluatie & Rapportage (PMER) rapporteert aan de projectmanager Innovatie & Kwaliteit. In een klein, gezellig team van drie werk je binnen het cluster Nationale Hulp, overstijgend aan de inhoudelijke afdelingen.

Doel van de functie
Met onze strategie willen we zoveel mogelijk aansluiten op de noden in de samenleving. De vragen die we onszelf moeten blijven stellen zijn: slagen we erin om dit op de juiste manier te doen? Bereiken we wat we willen en hoe kan onze nationale hulpverlening nog beter? De PMER-medewerker werkt mee aan de uitvoering van onze PMER van de hulpverlening ten einde de impact van de hulp in Nederland te vergroten. Het gaat hierbij momenteel om COVID-19 hulpverlening maar zal ook reguliere hulpverlening omvatten.

Functie-inhoud

 • Advies en ondersteuning bieden met betrekking tot PMER interventies op nationaal niveau. Jij zal je bezig houden met specifieke basislevensbehoeften en interventies afhankelijk van achtergrond en interesse;
 • Planning: ondersteunen van de productafdelingen bij het opstellen van doelstellingen en prestatie-indicatoren ten aanzien van interventies (probleemboom, logisch kader);
 • Monitoring en evaluatie: ondersteunende rol bij met het opstellen van meetplannen, meetinstrumenten en Terms of References (ToR); Begeleiden en uitvoeren dataverzameling  (afnemen interviews, vragenlijsten, praktijkobservaties), en het analyseren van de resultaten van deze evaluaties en geleerde lessen (schrijven rapport, aanbeveling doen aan productafdelingen);
 • Rapportage: adviserende en uitvoerende rol bij de ontwikkeling van rapportage tools ten behoeve van het analyseren van data over de doelstellingen en prestatie-indicatoren van ons hulpaanbod voor interne informatie en donoren; toeziend oog op de datakwaliteit;
 • Bewaken en toepassen van Rode Kruis strategie, de bijbehorende Theory of Change (ToC) en doelstellingen;
 • Zorg dragen voor de inbedding van en draagvlak voor de PME-methodiek binnen Nationale Hulp (training, nut en noodzaak);
 • Bijdragen aan het evidence-based werken van de hulpverlening, met zowel deskresearch, interne analyses en extern onderzoek.

Functie-eisen en profiel

 • HBO/WO werk-, en denkniveau (achtergrond in bv. internationale betrekkingen, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of ander relevante studie);
 • Minimaal 3 jaren werkervaring;
 • Ervaring met het werken met PME-tools (logisch kader, probleemboom etc.);
 • Ervaring met het verwerken en analyseren en presenteren van data;
 • Ervaring met het projectmatig werken;
 • Affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk;
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties;
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Competentieprofiel
Je bent analytisch sterk, proactief en flexibel. Je werkt zelfstandig en bent leergierig, je kan goed faciliteren en helpt collega’s met het resultaatgericht plannen.
Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Ons aanbod

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats conform salarisschaal 10 (min. € 3.028,40 tot max. € 3.849,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).
 • Start van de functie zo snel mogelijk.
 • Contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief + cv  gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag vóór 3 december2020 via deze link.
Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Willemijn Gerritsen wgerritsen@redcross.nl. Sollicitaties zullen plaatsvinden op woensdag 9 december, hoogstwaarschijnlijk online. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.
Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.