Penningmeester Raad van Toezicht

Datum 29 aug. 2023
Vervaldatum 23 sep. 2023
Aantal uren dagdeel per maand
Plaats Amsterdam
Betaald Nee
Organisatie De Hollandsche Molen

Organisatie

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. De vereniging kent een directeur-bestuurder, belast met de dagelijkse leiding van het bureau en een Raad van Toezicht. Het bureau van De Hollandsche Molen (13 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en richt zich op draagvlak­verbreding en belangenbehartiging. De Raad van Toezicht van De Hollandsche Molen houdt toezicht op de uitvoering van het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde beleid inclusief de daarbij behorende begroting. Leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Taken

De penningmeester dient te beschikken over een brede financiële achtergrond bij voorkeur ook deels in het werkveld van stichtingen en/of verenigingen en is voorzitter van de Financiele Audit Commissie van de Raad van Toezicht.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende directeur-bestuurder en het beoordelen van de directeur-bestuurder;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de financiële en algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • het goedkeuren van de jaarplannen en daarbij behorende begroting van de directeur-bestuurder alvorens deze wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering;
 • het borgen van het nakomen van andere statutair en/of reglementair vastgelegde taken;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder en het goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder die reglementair of statutair vereist zijn.

Functie-eisen en profiel

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • analytisch inzicht;
 • positief-kritische, constructieve houding;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • rolbewuste en reflectieve inzet.

Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht als geheel over kennis van en affiniteit met:

 • de doelstellingen en het werkterrein van de Vereniging;
 • de maatschappelijke en lokaal-politieke context waarin de Vereniging functioneert;
 • marketing en communicatie;
 • financiën en fondsenwerving;
 • juridische en fiscale zaken;
 • molens, molenaars en vrijwilligers.

Ons aanbod

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte reis- en parkeerkosten declareren.

Informeren en solliciteren

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de directeur-bestuurder Nicole Bakker via n.bakker@molens.nl of 020 623 87 03.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website molens.nl.
U kunt uw motivatiebrief en cv tot uiterlijk 22 september mailen naar Nicole Bakker, n.bakker@molens.nl.

De selectieprocedure bestaat uit een of twee gesprekken met Raad van Toezicht leden en de directeur-bestuurder. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd. We verwachten dat de leden vanaf november aanwezig zijn bij vergadering van de Raad van Toezicht en dat de formele benoeming in de Algemene Ledenvergadering van begin 2024 zal plaatsvinden.