Presidiumleden

Datum 18 mrt. 2020
Vervaldatum 01 mei 2020
Aantal uren nvt
Plaats nvt
Betaald Nee
Organisatie Vereniging Milieudefensie

Organisatie
Milieudefensie werkt aan één van de grootste problemen van nu: klimaatverandering. Ons doel is om groene alternatieven bereikbaar te maken voor iedereen. Als het aan Milieudefensie ligt wordt onze leefomgeving gezonder en duurzame energie en mobiliteit goedkoper, eten we eerlijk voedsel en hebben we volop groene banen. Mensen krijgen weer grip op hun eigen omgeving. Wij noemen dat eerlijk omschakelen of klimaatrechtvaardigheid. Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met 31 lokale afdelingen en ruim 95.000 leden en donateurs. Lokale afdelingen, medewerkers en leden
hebben invloed op het beleid van onze vereniging.

Taken
Wij zoeken presidiumleden
Het presidium van Milieudefensie is op zoek naar 3 presidiumleden en 1 reservelid. Verkiezingen voor deze functies vinden plaats op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2020.
Het presidium zorgt voor het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van de Algemene Ledenvergaderingen (tweemaal per jaar). Het presidium komt ter voorbereiding van de ledenvergadering enkele malen
bijeen. Tijdens de ledenvergadering is het presidium dagvoorzitter en verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergadering.

Functie-eisen en profiel

  • Je hebt ervaring met het leiden van grote vergaderingen.
  • Je ordent discussies, schept helderheid, vat acties en besluiten samen en bewaakt de tijd.

Is dit wat voor jou? Word presidiumlid! We zijn op zoek naar kandidaten die in staat zijn met de andere presidiumleden de ledenvergaderingen voor te bereiden en te leiden.

Ons aanbod
Net zoals alle andere functies binnen onze verenigingsorganen is deze functie onbezoldigd.

Informeren en solliciteren
Over de procedure. Sollicitanten zijn lid van Milieudefensie. Er vindt (eventueel) een gesprek plaats tussen de kandidaat en de leden van het presidium. Eventuele adviezen aan de Algemene Ledenvergadering om iemand niet te kiezen worden door de sollicitatiecommissie gemotiveerd en vooraf bekend gemaakt aan de kandidaat.
Mail je cv en motivatie voor 1 mei 2020 naar: bestuur@milieudefensie.nl of stuur deze per post naar Vereniging Milieudefensie, t.a.v. het bestuur, Postbus 19199, 1000 GD, Amsterdam.
Vragen? Neem contact op met het secretariaat via tel. 020-55 07 300 (algemeen nummer).