Programmamanager Innovatie & Valorisatie

Datum 06 sep. 2021
Vervaldatum 27 sep. 2021
Aantal uren 30-37,5 uur (0,8 - 1fte)
Plaats Bussum (nu ivm Corona maatregelen overwegend vanuit huis)
Betaald Ja
Organisatie Nierstichting

Organisatie
Nieren zijn van levensbelang. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren en mensen met een nierziekte. We werken aan oplossingen om nierschade te voorkomen. En als nieren ermee stoppen, doen wij er alles aan om het leven met een nierziekte draaglijker te maken. We strijden onvermoeibaar voor een betere behandeling, meer succesvolle transplantaties en de genezing van nierziekte. Ook investeren we fors in innovatie en onderzoek en stimuleren we hierbij samenwerking. Met patiënten, onderzoekers, zorgprofessionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen.

Om kansen voor een doorbraak in de behandeling voor patiënten met nierziekte optimaal te benutten zet de Nierstichting vol in op innovatie met ons Onderzoek en Innovatie programma. Door samenwerking tussen wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, overheid en bedrijfsleven te organiseren. Lange termijn routekaarten, kruisbestuiving, marktcreatie en de doorontwikkeling van succesvolle resultaten staan hierin centraal. Cruciaal daarbij zijn het creëren en behouden van een talentvol en creatief onderzoeksveld dat effectief samenwerkt en cofinanciering optimaal realiseert. We vergroten hiermee de bijdrage van de overheid en het bedrijfsleven aan nieronderzoek en innovatie, zodat we meer kunnen bereiken voor nierpatiënten.

Zo is de Nierstichting betrokken bij RegMedXB, een nieuw publiek-privaat samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde. Maar ook bij diverse andere publiek-private samenwerkingsvormen binnen de topsector Life Sciences & Health en NWO domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Ook ontwikkelt de Nierstichting een draagbare kunstnier. Hiervoor hebben we een bedrijf opgericht waarin we met internationale ontwikkelpartners samenwerken aan een compact hemodialyseapparaat voor thuisdialyse. We zijn kritisch op onze rol en toegevoegde waarde, want onze middelen en mensen willen we zo effectief mogelijk inzetten. Zo denken wij samen met het veld meer impact te kunnen realiseren.

We zoeken een programmamanager innovatie en valorisatie om invulling te geven aan onze ambitie om innovatie te versterken, nieuwe kennis en ontwikkelingen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor nierpatiënten en om samenwerking te stimuleren en cofinanciering te vinden.

Taken
Wat ga je doen als programmamanager innovatie en valorisatie?

 • Je volgt het landelijk onderzoeksbeleid (Nationale Wetenschapsagenda) en het missie gedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de overheid en signaleert en benut kansen voor de Nierstichting.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en realiseren van het inhoudelijke beleid van de Nierstichting op publiek-private samenwerking (PPS) en valorisatie.
 • Je beheert en ontwikkelt de benodigde financieringsinstrumenten, onderliggende procedures en ICT ondersteuning vanuit ons subsidiebeheersysteem.
 • Je bent nauw betrokken bij nieuwe en bij lopende PPS projecten alsook bij het vastleggen van samenwerkingsafspraken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de actieve opvolging van kansrijke resultaten voortkomend uit het lopende onderzoek en zoekt hiervoor samenwerking met (internationale) financiers en bedrijven.
 • Je organiseert de multidisciplinaire interactie tussen relevante partijen binnen en buiten het nierveld (wetenschappers, bedrijven, beleidsmaker en financiers) om kansen voor patiënten optimaal te benutten.
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de profilering, communicatie en implementatie van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent. Je werkt hiertoe nauw samen met de programmamanagers en -medewerkers, de adviseurs public affairs en beleidscommunicatie, en de afdeling marketing & communicatie.
 • Je vervult een actieve rol in de beleidsbeïnvloeding draagt de standpunten van de Nierstichting uit op bijeenkomsten, congressen en in de media.

Functie-eisen en profiel
Deze vacature is echt iets voor jou, want:

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau; bij voorkeur een opleiding in (bio)medische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, technische natuurwetenschappen of bedrijfs- kunde, of vergelijkbare domeinen.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als projectleider of programmamanager in een complexe om- geving met verschillende perspectieven en belanghebbenden.
 • Je hebt ervaring in het werken op het snijvlak van wetenschap, zorg en technologie.
 • Je ziet kansen, bent innovatief en ondernemend in denken en handelen.
 • Je bent in staat partijen te inspireren en te verbinden en daarbij samenwerking met externe partners tot stand te brengen en allianties te bouwen.
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke, wetenschappelijke en financieel-economische ontwikke- lingen in de wetenschap en zorg.
 • Je hebt gevoel voor de inrichting van werkprocessen en hebt affiniteit met ondersteunende IT- systemen.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om de Nierstichting richting het (internationale) veld te vertegenwoordigen.
 • Je hebt ervaring in het coachen van junior medewerkers (dit is pre).

Ons aanbod

 • Een veelzijdige baan met leuke collega’s bij een ambitieuze, professionele en mensgerichte organisatie. We nemen jouw persoonlijke ontwikkeling serieus.
 • We zorgen voor de juiste omgeving om je talenten te ontdekken, nieuwe vaardigheden te leren en jezelf continu te ontwikkelen
 • Het bruto maandsalaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (37,5 uur) maximaal € 5.427 bruto per maand.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Informeren en solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 27 september 2021 je motivatie en CV naar ons via pz@nierstichting.nl, t.a.v. de manager Z&I, Katja van Geffen, o.v.v. ‘vacature programmamanager innovatie en valorisatie’. Voor vragen kun je contact opnemen met Wouter Eijgelaar, programmamanager, 06 – 479 499 46. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 4 oktober a.s., als het kan op ons kantoor in Bussum en anders via Teams. Kijk hier voor meer informatie over de Nierstichting.