Projectleider Betaalde Inzet

Datum 02 mei 2022
Vervaldatum 31 mei 2022
Aantal uren 32-40
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

ORGANISATIE
Missie Rode Kruis wereldwijd
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe, volgens de grondbeginselen en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze behoeften dan is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie van het NRK, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Onze hulp wordt georganiseerd vanuit 23 districten verspreid over het land. De hulpverlening wordt primair uitgevoerd door vrijwilligers. Tijdens de Covid-19 crisis was de omvang van de hulpvraag zo groot dat districten gebruik hebben gemaakt van betaalde inzet. Op dit moment oriënteren wij op continuering van betaalde inzet in een bredere context.

Opvang vluchtelingen
Het Nederlandse Rode Kruis houdt de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op de komende periode. We staan in nauw contact met de Rode Kruis verenigingen in de landen om ons heen en in de regio van Oekraïne, zodat wij goed kunnen inschatten wat de mogelijke noden zijn en wanneer mensen hier in Nederland aankomen. De eerste opvanglocaties in Nederland zijn inmiddels geopend en wij verwachten dat er nog vele nieuwe opvanglocaties volgen. Het Rode Kruis helpt op vele van deze locaties met vrijwilligers, Ready2Helpers en beroepskrachten, met als voornaamste doel zo humaan mogelijke opvang.
Onze hulp wordt georganiseerd vanuit 23 districten verspreid over het land en het Verenigingskantoor in Den Haag. Het Rode Kruis levert verantwoorde hulp aan hulpvragers. Voor onze hulpverlening in crisis- en noodsituaties zorgt Crisisbeheersing voor de multidisciplinaire processen en een 24/7 beschikbare crisisorganisatie.

TAKEN
Het doel van de functie is het organiseren van de nodige betaalde inzet en het verder uitwerken, implementeren en uitvoeren van de werkprocessen betaalde inzet. Je bent verantwoordelijk voor verschillende opdrachten/projecten en je stuurt een team van planners en wervers aan.

FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL
Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • Op korte termijn beschikbaar;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare en recente ervaring als Projectleider en bent gewend het voortouw te nemen en verantwoordelijkheid te dragen;
 • Je bent hands-on en bent bereid om taken uit te voeren die het meest nodig zijn;
 • Je kunt je snel aanpassen aan een nieuwe werkomgeving en bent zelf-startend;
 • Je onderhoudt makkelijk contacten op verschillende niveaus, zowel binnen de organisatie als met externe partijen;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office.

Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande onderdelen:

 • Ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen of huisartsenposten of ervaring met geneeskundige hulpverlening;
 • Opvang vluchtelingen;
 • Hulpverleningsprocessen;
 • Distributie en logistiek;
 • Planning van diensten of vervoer,
 • Kwetsbare groepen en de noden van deze groepen;
 • Werven van, inwerken en samenwerken met nieuwe medewerkers.

ONS AANBOD

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring min. € 3.170,57 tot max. € 4.008.07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%.

INFORMEREN EN SOLLICITEREN
Je motivatiebrief en CV, gericht aan Marleen Boers (P&O adviseur), ontvangen we graag via de link op onze vacaturepagina. De vacature blijft openstaan totdat we geschikte kandidaten hebben gevonden. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Esmée van den Ende via EvandenEnde@redcross.nl. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, het NRK op facebook en Twitter.