Projectondersteuner Protection

Datum 13 mei 2022
Vervaldatum 01 jun. 2022
Aantal uren 32-40
Plaats Den Haag
Betaald Ja
Organisatie Nederlandse Rode Kruis

ORGANISATIE
Missie Rode Kruis wereldwijd
Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland
In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

Protectie
Het Rode Kruis verleent in Nederland hulp aan mensen in kwetsbare posities, zoals vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten. Zij hebben relatief veel moeite om toegang te krijgen tot hun rechten en vaker te maken met schendig van hun waardigheid. Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat onze hulpverleners niet alleen hun hulpverleningstaken uitvoeren, maar ook oog hebben voor misstanden en risico’s zodat wij deze door middel van doorverwijzing, hulpverlening, (confidentiële) dialoog kunnen adresseren. Het centraal registreren van misstanden moet er voorts aan bijdragen dat onze pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding evidence-based zijn.

TAKEN
Doel van de functie en functie-inhoud
Je gaat bijdragen aan het vormgeven en implementeren van een protectiestrategie voor het Rode Kruis. Het doel van de functie is ervoor te zorgen dat hulpverleners in staat worden gesteld om protectiesignalen op te vangen en hen te voorzien van een passend handelingsperspectief. Hiervoor analyseer je de belangrijkste protectierisico’s die hulpvragers lopen en zorg je ervoor dat zij signalen op de juiste wijze kunnen geregistreerd.
Je gaat bijdragen aan het ontwikkelen van trainingen en informatiemateriaal voor vrijwilligers en beroepskrachten over protectie en er mede voor zorgen dat strategische doelstellingen worden omgezet naar concrete werkinstructies.
Daarnaast leg en onderhoud je contact met gespecialiseerde onderdelen van het NRK en andere organisaties en maak je afspraken over veilige doorverwijzing.
Je ondersteunt districten van het Rode Kruis om hetzelfde te doen op districtsniveau.

Functie-eisen

 • Onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis
 • Beschikt over HBO/ WO denk- en werkniveau, en heeft kennis van of affiniteit en ervaring met mensenrechten of met protection in een humanitaire context.
 • Is analytisch sterk en weet complexe materie te vertalen naar praktische handvatten.
 • Is hands-on (weet van aanpakken) en is bereid om die taken uit te voeren die op dat moment het meest nodig zijn.
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen, onderhoudt makkelijk contacten op verschillende niveaus.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Heeft kennis van en ervaring met MS-office.
 • Kan zelfstandig en nauwkeurig werken.

FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL

 • Je kan goed samenwerken en resultaatgericht. Je bent ondernemend en in staat om je werk goed te plannen en te organiseren. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen en heb je een klantgerichte houding.
 • Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
 • Wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

ONS AANBOD

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 9 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.830,46 en max. € 3.546,57 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).

INFORMEREN EN SOLLICITEREN
Als je interesse hebt dan kun je solliciteren door je motivatiebrief en CV, gericht aan Marleen Boers (P&O adviseur), te sturen via de link op de vacaturepagina op onze website. De vacature blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Ralph Severijns rseverijns@redcross.nl  (adviseur) of Pieter Boot pboot@redcross.nl (manager team Advies, Beleid en Strategie) Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl, het NRK op facebook en Twitter