secretaris Stichting Vrienden van Abrona

Datum 29 jan. 2021
Vervaldatum 31 mrt. 2021
Aantal uren circa een uur per week
Plaats Huis ter Heide en thuis
Betaald Nee
Organisatie Stichting Vrienden van Abrona

Organisatie
Over de stichting
In 1997 is stichting Vrienden van Abrona opgericht. We zijn onafhankelijk van de zorginstelling Abrona en werken tegelijk exclusief voor de cliënten van Abrona. Onze doelstelling is het maatschappelijk draagvlak en informele netwerk van de cliënten van Abrona te vergroten. Daarnaast kunnen we voorzieningen financieren en activiteiten mogelijk maken, die niet uit reguliere zorggelden betaald mogen worden. Met onze steun willen we extra betekenis geven aan het dagelijks leven van cliënten – en daarmee ook aan medewerkers, aan vrijwilligers en aan het maatschappelijk en zakelijk netwerk van Abrona.

Over het bestuur
Het bestuur van Vrienden van Abrona is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting en voor het bereiken van de doelstelling. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. De functies zijn onbezoldigd.

Er is een professionele fondsenwerver werkzaam voor Vrienden van Abrona. Het bestuur stuurt waar nodig de fondsenwerver aan. Het bestuur vergadert ongeveer viermaal per jaar en heeft zo nodig tussentijds informeel contact over lopende zaken. Binnen het bestuur is sprake van een informele, ondernemingsgezinde en professionele samenwerking, vanuit een authentieke betrokkenheid bij de cliënten van Abrona. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Abrona is, als adviseur van de Vrienden, regelmatig aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Taken
Verantwoordelijkheden secretaris

 • De secretaris is (bestuurlijk) verantwoordelijk voor alle officiële verslaglegging door het bestuur. Daaronder wordt begrepen het vijfjaarlijkse visiedocument, het jaarverslag en de notulen van bestuursvergaderingen.
 • Ook is de secretaris (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de agenda en het beleggen van bestuursvergaderingen en voor ondertekening van documenten van derden, zoals institutionele charitatieve fondsen.
 • De secretaris controleert of bestuursbesluiten in lijn zijn met de statuten van de stichting.
 • Zij/hij is verantwoordelijk voor de correcte inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel en voor een correct proces inzake bestuurswisselingen en (eventuele) statutenwijzigingen.

Functie-eisen en profiel

 • Je hebt enige kennis van en affiniteit met de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de wijze waarop het secretariaat van een goededoelenstichting met ANBI-status wordt gevoerd.
 • Je hebt een ondernemende geest, weet idealisme te combineren met zakelijk realisme en ziet eerder kansen dan hindernissen.
 • Je doet binnen en buiten je portefeuille voorstellen voor verbetering en neemt proactief je taken ter hand.
 • Je geeft het ambassadeurschap van Vrienden van Abrona vorm door actief te participeren in ontmoetingen en informele netwerken.
 • Je bent goed bekend met de maatschappelijke netwerken en de sociale omgeving van (een deel van) de regio waarin Abrona actief is.
 • Je bent bereid vanaf mei 2021 gemiddeld circa één uur per week te besteden aan je bestuurstaken.
 • Je kunt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen overleggen. De te maken kosten worden vergoed.

Ons aanbod

 • De functie is onbezoldigd maar het maatschappelijk belang van de stichting Vrienden van Abrona is groot.
 • De stichting geeft (financiële) steun aan initiatieven die het dagelijks leven van verstandelijk beperkte cliënten van Abrona opfleuren  en kansen vergroten om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Informeren en solliciteren
Reageren op deze vacature kan per mail: vrienden@abrona.nl  tot en met woensdag 31 maart 2021. Onze huidige secretaris treedt in mei 2021 af, na twee termijnen van vier jaar. Per mei 2021 zouden we graag een nieuwe secretaris benoemen. Een eerste kennismaking is met de voorzitter van het bestuur, Karin Stadhouders, en met fondsenwerver Wilke Sloesarwij.

Meer informatie
Wil je meer weten over Vrienden van Abrona? Kijk op www.vriendenvanabrona.nl. Op www.abrona.nl lees je alles over de zorgorganisatie Abrona. Een e-mail sturen kan ook, naar vrienden@abrona.nl. We proberen snel je vraag te beantwoorden.