Veelgestelde vragen

Hoe kunt u doneren?

Er zijn veel mogelijkheden om te geven, bijvoorbeeld spontaan via de website van een goed doel. Meestal doneert u, wanneer er om wordt gevraagd.

U geeft eenmalig, of regelmatig als vaste donateur of als lid van een organisatie. U doneert via een overschrijving, incasso of acceptgiro van de bank. U kunt ook mobiel doneren per SMS, of u koopt iets van een goed doel.

Hoe is collecteren voor een goed doel geregeld?

Er zijn 25 grote landelijke goede doelen die collecteren. Elk jaar maken ze via de Stichting Collecteplan een rooster zodat elk goed doel een eigen collecteweek heeft. Alle landelijke goede doelen die collecteren hebben een Erkenning Goede Doelen van het CBF. Het CBF keurt het collecterooster goed.

Doen gemeenten aan controle?

Gemeenten stellen bijna altijd een vergunning verplicht voor collecteren, of voor het huis-aan-huis of op straat werven van donateurs. Ze regelen dat via de Algemene Plaatselijke Verordening waar de gemeente of de politie op toeziet.

Hoe staat de overheid tegenover goede doelen?

Voor goede doelen is de rol van de overheid belangrijk. De overheid laat de zorg voor mens, dier, milieu en natuur meer en meer aan de maatschappij zelf over. De rol van goede doelen wordt daardoor belangrijker.

Veel organisaties hebben regelmatig overleg met de overheid over de doelen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld op het terrein van natuurbehoud of de financiering van wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. In bepaalde gevallen subsidieert de overheid het werk of bepaalde projecten van goede doelen. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds minder zal gebeuren. De rol van de overheid is verder belangrijk omdat zij regels stelt aan organisaties als zij van belastingvoordelen gebruik willen maken. Met name voor de zogenaamde ANBI's is dat het geval.

Is een goed doel wettelijk verplicht om informatie over de organisatie te geven?

Ja, per 1 januari 2014 verplicht de Belastingdienst om een aantal gegevens bekend te maken via een site voor elke organisatie die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Goede doelen op deze site voldoen aan de ANBI-eisen.
Bovendien hebben zij de Erkenning Goede Doelen.

Hoe weet u of het geld dat u geeft goed terechtkomt?

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Daarnaast geldt er sinds 1 januari 2016 één standaard voor kwaliteit, verantwoording en toezicht: de Erkenningsregeling Goede Doelen. Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen en moet jaarlijks inzicht geven in de inkomsten en bestedingen. U kunt ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren. door de onafhankelijke toezichthouder CBF. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.

Alle goede doelen op goededoelen.nl hebben een Erkenning. Op deze site vindt u bij elk goed doel de belangrijkste financiële informatie.

Hoe zit het met de kosten voor het goede doel zelf?

Goede doelen willen een probleem aanpakken met steun van de samenleving. Goede doelen zijn geen commerciële bedrijven maar moeten net zo goed investeren. In duurzame steun van de samenleving, in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat hun is toevertrouwd.

Er zijn drie soorten kosten: kosten voor fondsenwerving, kosten voor beheer en administratie en kosten voor de doelbesteding. In 2017 is besteedden goede doelen 90% van de totale bestedingen aan het maatschappelijke doel.

Ik heb een bedrijf, gelden voor mij ook belastingvoordelen voor geven aan goede doelen?

Ook bedrijven kunnen geven aan goede doelen en gebruik maken van eigen belastingregels. Daarnaast is sponsoring mogelijk, waarbij het bedrijf wel een tegenprestatie (zoals bekendheid) krijgt. Steeds vaker werken bedrijven en goede doelen samen.

Hoe weet u of een goed doel echt verschil maakt?

Projecten financieren is voor een goed doel niet voldoende. Het geld dat ze namens de donateur uitgeven moet effect hebben in de samenleving. Ze willen samen met donateurs immers de samenleving verbeteren. Het effect dat ze met hun bestedingen willen bereiken, noemen we impact.

Impact meten is niet eenvoudig. Er bestaan grote verschillen tussen de projecten van goede doelen en wat ze daarmee willen bereiken in de samenleving.

Hoeveel goede doelen zijn er?

Omdat er nog geen centrale registratie plaatsvindt, is niet precies bekend hoeveel goede doelen er in Nederland zijn. De 250.000 stichtingen en verenigingen die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven zijn lang niet allemaal (fondsenwervende) goede doelen. Bij de Belastingdienst zijn meer dan 50.000 instellingen geregistreerd met een ANBI-status; als een organisatie die zich inzet voor een betere samenleving. Geschat wordt dat er vijf- tot zeshonderd goede doelen in Nederland op landelijke schaal werven. Hoeveel instellingen daarnaast nog lokaal werven is niet bekend.

Goede doelen werken op allerlei gebied:

  • gezondheid
  • internationale hulp
  • natuur en milieu
  • welzijn voor mens en dier
  • kunst en cultuur

Levert het geven aan een goed doel belastingvoordeel op?

In veel gevallen maakt de Belastingdienst geven aan een goed doel aantrekkelijk, als u en het goede doel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet maakt sinds 1 januari 2012 het geven aan goede doelen fiscaal aantrekkelijker.

Er komen nieuwe regels om periodieke giften aantrekkelijker en simpeler te maken. Vraag uw notaris, belastingadviseur of de belastingdienst.

Wat doet de Belastingdienst?

Via de Belastingdienst kan een goed doel de status aanvragen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat geeft belastingvoordelen voor de gever (giftenaftrek) en voor het goede doel. Een ANBI moet aan regels voldoen waar de Belastingdienst op toeziet.

Welke aftrekposten zijn er voor het geven aan goede doelen?

Er bestaat belastingvoordeel voor eenmalige giften aan één of meer verschillende goede doelen die giftenaftrek heet. U moet dan wel een minimaal bedrag schenken om belastingvoordeel te hebben. Dat minimum is afhankelijk van uw inkomen.

Daarnaast bestaat er belastingvoordeel voor het minimaal 5 jaar achter elkaar schenken aan één goed doel via de notaris. Vaak gaat het bij deze periodieke giften om hogere bedragen. Voor deze manier van schenken geldt geen minimum.

Vrijwilligers die werken voor goede doelen kunnen in een aantal gevallen ook een beroep doen op belastingvoordelen.

Wat is het verschil tussen een ANBI en een Erkend Goed Doel?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst bepaalt welke goede doelen ANBI-status krijgen. Hiervoor beoordelen ze goede doelen op fiscale criteria. Deze criteria gaan lang niet zo ver als de kwaliteitscriteria van de Erkenning waar het CBF naar kijkt. Een ANBI en een Erkend Goed Doel zijn dus twee heel verschillende dingen. Het ene zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, het andere over betrouwbaarheid.

Welke afspraken over gedrag zijn er gemaakt in de goededoelenbranche?

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dat hun werkwijze en functioneren inzichtelijk zijn.

Welke rol hebben de loterijen?

Er zijn zogenaamde goededoelenloterijen. Door mee te spelen geeft u indirect aan een goed doel. Deze loterijen besteden het geld van de loten voor een belangrijk deel aan goede doelen en u kunt een prijs winnen. De kosten voor een lot mag u niet van de belasting aftrekken.

Wat mag een directeur verdienen?

Sinds 2005 is er een beloningsregeling voor directeuren. In deze beloningsregeling staat een maximum norm voor het jaarinkomen en een maximum voor de totale bezoldiging. Hierbij wordt rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie gehouden. Een directeur mag meer verdienen als een organisatie groot en ingewikkeld is. De beloningsregeling maakt per 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen. Het CBF Toezichthouder Goede Doelen is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling.

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief