Veelgestelde vragen

 • Is er werk bij goede doelen? +

  Ja, er zijn altijd wel vacatures bij goede doelen. Daarnaast doen honderdduizenden mensen per jaar vrijwilligerswerk voor een goed doel. Veel goede doelen maken bijvoorbeeld gebruik van collectanten en mensen die plaatselijk de collectes organiseren. Steeds vaker ook werken mensen één dag of een deel ervan vrijwillig mee aan een activiteit van een goed doel. Een dag in het bos werken, of zieken begeleiden bijvoorbeeld. U kunt zich daarvoor aanmelden  bij het goede doel dat deze activiteiten organiseert.

 • Levert het geven aan een goed doel belastingvoordeel op? +

  In veel gevallen maakt de Belastingdienst geven aan een goed doel aantrekkelijk, als u en het goede doel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet maakt sinds 1 januari 2012 het geven aan goede doelen fiscaal aantrekkelijker.

  Er komen nieuwe regels om periodieke giften aantrekkelijker en simpeler te maken. Vraag uw notaris, belastingadviseur of de belastingdienst.

 • Waar vind ik informatie over een goed doel? +

  De goede doelen op deze site hebben een eigen pagina. Op deze pagina staan onder meer gegevens over de doelstelling, de activiteiten en financiële informatie.

 • Wat doet de Belastingdienst? +

  Via de Belastingdienst kan een goed doel de status aanvragen van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat geeft belastingvoordelen voor de gever (giftenaftrek) en voor het goede doel. Een ANBI moet aan regels voldoen waar de Belastingdienst op toeziet. Per 1 januari 2014 moet elke ANBI op internet een aantal gegevens over zichzelf publiceren.

 • Wat is het Bel-me-niet-register? +

  Wanneer u in het Bel-me-niet-register staat, krijgt u geen ongewenste telefoontjes van organisaties.

  Wanneer u ooit aan een goed doel heeft gegeven en dat heeft uw gegevens, mag het goede doelen u opnieuw benaderen ook al staat u in het register. Als u bij het goede doel aangeeft dat niet meer te willen, halen ze uw adres uit het bestand.

 • Wat mag een directeur verdienen? +

  Sinds 2005 bestaan er regels voor het belonen van directeuren van goede doelen. Deze staan in de de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen). Elk lid van Goede Doelen Nederland volgt deze regeling en blijft binnen de normen van de regeling. Een directeur verdient meer naarmate de functie zwaarder is. Het maximum salaris is destijds afgeleid van dat van de hoogste ambtenaar  op een ministerie. Het gemiddelde salaris van directeuren van leden van Goede Doelen Nederland ligt een stuk lager. 

  Op de site worden de directiesalarissen per goed doel vermeld. 

 • Welke afspraken over gedrag zijn er gemaakt in de goededoelenbranche? +

  (Grote) landelijke goede doelen hebben onderling afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. Ze doen aan zelfregulering. Deze afspraken liggen vast in gedragscodes en richtlijnen. De belangrijkste is de Code Goed Bestuur (bekend als de code Wijffels, genoemd naar de samensteller).

  Daarnaast bestaan er vrijwillige afspraken zoals het Postfilter om ongewenste reclamepost tegen te gaan.

 • Welke aftrekposten zijn er voor het geven aan goede doelen? +

  Er bestaat belastingvoordeel voor eenmalige giften aan één of meer verschillende goede doelen die giftenaftrek heet. U moet dan wel een minimaal bedrag schenken om belastingvoordeel te hebben. Dat minimum is afhankelijk van uw inkomen.

  Daarnaast bestaat er belastingvoordeel voor het minimaal 5 jaar achter elkaar schenken aan één goede doelenorganisatie via de notaris. Vaak gaat het bij deze ‘periodieke giften’ om hogere bedragen. Voor deze manier van schenken geldt geen minimum.

  Vrijwilligers die werken voor goede doelen kunnen in een aantal gevallen ook een beroep doen op belastingvoordelen.

 • Welke rol hebben de loterijen? +

  Er zijn zogenaamde goededoelenloterijen. Door mee te spelen geeft u indirect aan een goed doel. Deze loterijen besteden het geld van de loten voor een belangrijk deel aan goede doelen en u kunt een prijs winnen. De kosten voor een lot mag u niet van de belasting aftrekken.

Pagina's