Directiebeloning

Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning.

Beloningsregeling voor directeuren

Sinds 2005 is er een beloningsregeling voor directeuren. In deze beloningsregeling staat een maximum norm voor het jaarinkomen en een maximum voor de totale bezoldiging. Hierbij wordt rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie gehouden. Een directeur mag meer verdienen als een organisatie groot en ingewikkeld is. De gemiddelde directeur van een goed doel dat lid is van Goede Doelen Nederland, geeft leiding aan 60 medewerkers en is verantwoordelijk voor inkomsten en bestedingen van jaarlijks € 20 miljoen. Het absolute maximum jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en jubileumuitkering en uitbetaling van vakantiedagen) ligt op € 162.397. Als er meer directeuren binnen een organisatie zijn, houden de normen daar rekening mee. Elke directeur verdient in dat geval minder dan wanneer hij of zij het werk alleen zou doen. De directiebeloning moet worden verantwoord in het jaarverslag.

De beloningsregeling maakt per 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen. Het CBF Toezichthouder Goede Doelen is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling.

Bestuur

Op basis van de (advies)regeling stelt het Bestuur of (steeds vaker) de Raad van Toezicht de hoogte van het salaris van de directeur(en) vast. De leden van het Bestuur of de Raad van Toezicht van een goed doel krijgen zelf niet betaald voor hun werk. Ze kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen.

Jaarverslag

In een jaarverslag van een Erkend goed doel staat uitleg over het salaris van de directeur(en).