Kosten

Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede doelen zijn geen commerciële bedrijven maar moeten net zo goed investeren. In duurzame steun van de samenleving, in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat hun is toevertrouwd.

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten.

Het is belangrijk dat een goede doel niet alleen informatie geeft over de missie, activiteiten en doelbesteding maar ook over de wervings-, beheer- en administratiekosten van een goed doel. De verantwoording over de bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. Het CBF, de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen controleert of een goed doel de normen naleeft die in de Erkenningsregeling zijn opgenomen.

Goede doelen hebben 3 soorten bestedingen:

  • bestedingen aan het maatschappelijke doel
  • werving
  • de organisatie (beheer en administratie)

In 2019 is besteedden goede doelen 93% van de totale bestedingen aan het maatschappelijke doel (bron: Feiten & cijfers 2019 van Goede Doelen Nederland).

Feiten & cijfers

Onderzoek goededoelensector 2021

Feiten & cijfers