Samenwerking

Goede doelen werken onderling veel samen maar ook met externe partners. Als ze effectief kunnen samenwerken met een goed doel of een organisatie die dezelfde doelen nastreeft, doen ze dat.

Brancheverenigingen en samenwerkingsverbanden

Goede doelen werken samen in de volgende brancheverenigingen en samenwerkingsverbanden:

  • Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van 212 erkende goede doelen. Goede Doelen Nederland richt zich met al haar activiteiten op het versterken van de maatschappelijke positie van goede doelen zodat zij efficiënt, effectief en impactvol kunnen (blijven) werken aan een betere wereld.
  • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vertegenwoordigt kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen.
  • Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) is de belangenvereniging van ruim 300 vermogensfondsen in Nederland. Vermogensfondsen zijn geen goededoelenorganisaties, maar geven aan goede doelen.
  • Partos behartigt de belangen van ruim honderd Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
  • Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bestaat uit 20 organisaties die samen opkomen voor goede en innovatieve zorg voor patiënten. De SGF volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vraagt aandacht voor knelpunten. Het gaat om zowel preventie van chronische ziekten als om onderzoek naar betere behandeling, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor patiënten.
  • Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties.

Overheid

Vier brancheverenigingen houden contact met de overheid via de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) dat de maatschappelijke rol en betekenis van de goede doelen wil verbeteren.

Bedrijven

Goede doelen en bedrijven werken steeds vaker met elkaar samen. Ze pakken gezamenlijk een maatschappelijk probleem aan. Samenwerking tussen goede doelen en bedrijven begint vaak bij een eenmalig initiatief waarop wordt voortgeborduurd in geval van succes. Dit resulteert in volwaardige strategische partnerships. Voor goede doelen is dit belangrijk. Het ontvangt onder meer expertise en inzet van mensen. Bedrijven kunnen hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid uitvoeren en tegelijkertijd creëert het positieve energie en meer bedrijfsbetrokkenheid bij medewerkers.