Als ik de kinderen vertel over ervaringen met leeftijdsgenootjes die lepra hebben, komt dat heel erg binnen

Peter Euser

Vrijwilliger bij de Leprastichting

Als ik de kinderen vertel over ervaringen met leeftijdsgenootjes die lepra hebben, komt dat heel erg binnen

Peter Euser is al jaren een betrokken ambassadeur voor de Leprastichting. Zo organiseerde Peter een van zijn succesvolle sponsorlopen voor het Comenius College in Nieuwerkerk.

'De leerlingen hebben geen idee wat lepra is. Als ik ze mijn persoonlijke verhalen vertel over ervaringen met leeftijdsgenootjes die lepra hebben, komt dat heel erg binnen. Veel leerlingen zijn dan ook meteen aan de slag gegaan om sponsors te vinden, zodat zoveel mogelijk leprapatiënten geholpen kunnen worden.'

Peter is inmiddels een professional in het organiseren van sponsorlopen. Hij merkte dat deze evenementen erg geschikt zijn voor het inzamelen van geld voor leprapatiënten. Door een prestatie te leveren, worden de lopers gesponsord door ouders, familieleden en vrienden. Zo gaan sportiviteit en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Met vaste bedragen kun je je favoriet sponsoren. Het maakt niet uit hoeveel rondjes je loopt in vijftien minuten. Meedoen en je inzetten voor het goede doel is het belangrijkste.

Meedoen en je inzetten voor het goede doel is het belangrijkste.

'We hebben meerdere kleine prijsjes. Op het sportieve vlak maar ook op het sociale vlak. De leerlingen die het meeste sponsorgeld ophalen, krijgen ook een kleine attentie als dank voor hun fanatieke inzet.'

Sinds kort is het Comenius College een UNESCO-oriëntatieschool. Hiermee wil de school haar leerlingen graag meegeven dat ze behalve een deel van de school, ook een deel van de wereld zijn.

'Dat betekent ook bijdragen aan een goed doel. Omdat ik al heel lang verschillende activiteiten organiseer voor de Leprastichting en ook docent ben op het Comenius College, was de keuze voor het goede doel snel gemaakt. De Leprastichting is als goed doel bij de UNESCO registratie van onze school aangegeven.' Tot nu toe is ruim 4000 euro aan sponsorgeld opgehaald. Een fantastische prestatie!

Als ik de kinderen vertel over ervaringen met leeftijdsgenootjes die lepra hebben, komt dat heel erg binnen Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra. Ons doel? In 2040 een wereld zonder lepra!