Collecteren is een sport

Sjef de Jong

Actief bij Alzheimer Nederland sinds 2011, gepensioneerd

Collecteren is een sport

Sjef de Jong collecteert al een paar jaar voor Alzheimer Nederland en sinds 2013 is hij collectecoördinator in zijn woonplaats. Hij is ontzettend goed in het werven van nieuwe collectanten. "Dit jaar wordt elke deur in mijn wijk bezocht tijdens de collecte. Het zou mooi zijn als we daardoor de opbrengst van vorig jaar kunnen verdubbelen. Eigenlijk is collecteren een sport: ik doe elk jaar mijn uiterste best om er nóg meer uit te halen."

In 2012 ging De Jong met prepensioen. "Ik wilde graag iets voor mijn medemens doen. Mijn schoonvader had dementie. Steeds meer mensen krijgen de ziekte, dus ik wil mij graag inzetten om iets te doen tegen dementie." En dat doet hij niet zonder succes. Vorig jaar is er in zijn woonplaats een recordbedrag van €7.565,- opgehaald en een derde van dit bedrag kwam uit de wijk van De Jong. En inmiddels heeft de coördinator alweer zeventien nieuwe collectanten geworven.

(foto: Jan Peter Frieling)

Collecteren is een sport Alzheimer Nederland

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen
  Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren
  We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg. Ook ondersteunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen
  Dit doen we door donateurs te werven en geld in te zamelen en door heldere communicatie en informatie over ons werk.
 • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie
  Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden opstellen.