Collecteren in plaats van tv kijken

ASTRID BUUR

Actief bij het Nationaal Fonds Kinderhulp sinds 2007

“Ik raakte jaren geleden aan de praat met een Kinderhulp-collec­tant. Het leek mij een kleine moeite om ook in mijn wijk te collecteren en dat is het ook. Als je één of twee avonden collecteert in plaats van tv kijkt, heb je al gauw een lidmaatschap voor een sportclub verdient voor een kind.

Inmiddels ben ik plaatselijk coördinator voor Kinderhulp en op bezoek geweest bij een crisisopvang voor gezin­nen vlakbij. Dankzij een bijdrage van Kinderhulp kon een nieuw speelveld worden aangelegd voor de kinderen. Ik loop het liefst tus­sen 16.00 en 17.00 uur met mijn kinderen als die uit school zijn. Dat vinden ze zelf ook leuk. Er zijn dan al best veel mensen thuis zoals gezinnen en gepensioneerden. ’s Avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur bel ik nogmaals aan bij diegenen die nog niet thuis waren. Dat levert een goed gevulde col­lectebus op.” 

Nationaal Fonds Kinderhulp:

Bijna 400.000 kinderen in Nederland kunnen door armoede niet meedoen met leeftijdsgenoten. Nationaal Fonds Kinderhulp wil ook voor deze kinderen geluk mogelijk maken met kindgerichte bijdragen voor bijvoor­beeld een fiets, vakantie of zwemles.

Naar Nationaal Fonds Kinderhulp