Daarom vrijwilligerswerk

Sanne Jansen

Actief bij Save the Children sinds 2007, Omgevingsmanager

Daarom vrijwilligerswerk

Sanne Jansen: "Tijdens mijn reizen door Latijns-Amerika en Azië zag ik naast alle mooie natuur en culturele plekken, ook veel armoede. Ik maakte mij altijd het meeste zorgen om de kinderen die door armoede veel minder kansen hebben dan de meeste kinderen in Westerse landen. Toen besloot ik om vrijwilligerswerk te gaan doen en kwam terecht bij Save the Children. En dat is nu ruim zeven jaar geleden.

Graag lever ik op mijn eigen manier een bijdrage aan een betere wereld. Bij Save the Children kan dat. Met het regioteam bedenken we zelf activiteiten om fondsen te werven of media aandacht te genereren. Met het team heb ik op vele festivals en marktjes gestaan. Hoogtepunten waren een kunst-stoeltjesproject en een kunstveiling in het WTC. Beide met duizenden euro’s opbrengst!"

Daarom vrijwilligerswerk Save the Children

Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in meer dan vijftig landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika in de directe leefomgeving van kinderen. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan zorgt ervoor dat meisjes en jongens in ontwikkelingslanden een betere toekomst tegemoet gaan en armoede in ontwikkelingslanden duurzaam wordt bestreden door de achtergestelde positie van meisjes op te heffen door: - naar kinderen te luisteren en met hen samen te werken; - uit te gaan van het talent en de kracht van ieder kind; - kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hun mogelijkheden te vergroten om volledig mee te doen in de samenleving; - gemeenschappen in ontwikkelingslanden te verbinden met gemeenschappen/personen in Westerse landen.