De Maag Lever Darm Stichting kan al jaren rekenen op Deventer Dames

Lucia Tempelman / Simone Leukenhaus

actief bij de MLDS sinds 2007 / actief bij de MLDS sinds 2009

Lucia Tempelman uit Deventer zet zich al 8 jaar in als vrijwilliger voor de Maag Lever Darm Stichting. Zij coördineert samen met Simone Leukenhaus de collecte in Deventer. De taken zoals de administratie, het bestellen van materiaal en inwerken van de wijkhoofden en collectanten hebben zij onderling verdeeld. Om een beeld te krijgen van wat er in de wijken speelt, waar collectanten en wijkhoofden tegenaan lopen en wat juist heel prettig verloopt, organiseren de dames jaarlijks een evaluatie met de wijkhoofden. Naast de coördinatie van de collecte zijn beide dames ook wijkhoofd en collectant.

Voor Lucia en Simone betekent het vrijwilligerswerk voor de stichting dat zij iets kunnen betekenen voor de samenleving. Lucia: "Het is elk jaar weer een hele klus om zoveel mogelijk straten gedekt te krijgen met collectanten, we leggen de lat steeds hoger en streven naar 100%!". Simone: "We zijn erg blij met onze grote groep vrijwilligers en hopen dat er dit jaar zelfs meer dan 200 collectanten in Deventer op pad gaan!!"

Maag Lever Darm Stichting:

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. Het is onze missie om maag-, darm- en leverziekten te voorkomen, te bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Naar Maag Lever Darm Stichting