Die twinkeling in hun ogen. Daar doe je het voor!

Pascal Somers

Al vijf jaar actief bij de Ajax Foundation

Die twinkeling in hun ogen. Daar doe je het voor!

ABN AMRO is naast sponsor van de Ajax Vrouwen en partner op gebied van duurzaamheid ook maatschappelijk partner van Ajax en de Ajax Foundation. De beide foundations dagen elkaar uit om samen een steeds beter maatschappelijk programma aan te kunnen bieden, voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ABN AMRO Foundation gelooft in gelijke kansen voor iedereen en richt zich op kinderen en jongeren die te maken hebben met een achterstandssituatie. We hebben hetzelfde doel: kinderen aanmoedigen om meer te bewegen, waarden als respect en saamhorigheid bijbrengen en talent te stimuleren. Met elkaar hebben we een wereld te winnen!

Van vermogensbeheerder tot tafelheer

Pascal Somers van ABN AMRO zet zich in voor de ABN AMRO Foundation, de maatschappelijk partner van de Ajax Foundation. Bij verschillende maatschappelijke projecten is Pascal Somers van de partij. De vermogensbeheerder van ABN AMRO is al jaren een bevlogen vrijwilliger van de ABN AMRO Foundation, die ook aan de projecten van de Ajax Foundation zijn steentje bijdraagt.

Die twinkeling in hun ogen. Daar doe je het voor!

'Je vrijwillig inzetten voor één van de maatschappelijke projecten in samenwerking met Ajax Foundation is inspirerend om te doen. Ajax en ABN AMRO Foundation hebben hetzelfde doel: kinderen in achterstandsituaties betere kansen bieden. Samen kunnen we veel impact genereren.'

Oog voor kinderen die het minder hebben

Somers vertelt wat hem drijft: 'Ik vind maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk. Wij hebben zelf twee gezonde kinderen die we alles kunnen bieden. Aan mijn eigen kinderen geef ik mee dat het niet vanzelfsprekend is, wat we met het gezin allemaal kunnen doen. Dat als het minder gaat je ook minder kunt besteden. Dan hebben ze respect voor wat wél kan. We hebben oog voor de kinderen die het minder goed hebben. Als ik daar iets voor kan doen, dan vind ik dat fantastisch. Zeker in combinatie met Ajax. Al kom ik uit Venlo, Ajax zit er van jongs af aan in. Ik had shirtjes van Marco van Basten en later ook van Dennis Bergkamp. Mijn zoon en dochter hebben dat rimpelloos overgenomen.'

Vrijwilligerswerk

De eerste keer dat Somers aan een project meewerkte, was dat toevallig ook voetbal gerelateerd. In Maastricht gaf oud-Ajacied Arno Splinter een clinic voor kinderen in een achterstandsituatie. Pascal hielp mee als voetbalmaatje. 'Het begint bij de maatschappelijke betrokkenheid van ABN AMRO. Wij als werknemers krijgen elk jaar een werkweek die we kunnen invullen met projecten voor de ABN AMRO Foundation. Ik ben dankbaar dat ik iets kan teruggeven. En ik vind het oprecht leuk om te doen.' 'Ik doe ongeveer vier projecten per jaar. Elk jaar ben ik ook vrijwilliger bij het Ajax Gala. De afgelopen jaren werkte ik mee in de bediening, maar het kan van alles zijn. De ene keer ben je tafelheer, de andere keer zetten we van tevoren spullen klaar. Bij de volgende editie van de Ajax More than Friends Day met Dennis Gebbink van Only Friends help ik graag weer mee. Ook daar kijk ik altijd weer naar uit.'

Klein gebaar, groot plezier

Somers vindt de dankbaarheid van de kinderen om wie het draait mooi om te zien. Het zijn kinderen die opgroeien in minder kansrijke omgevingen dan leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld om sociale of financiële redenen. 'Als je ziet hoe ze reageren, dat is zo mooi. De twinkeling in hun ogen, de high fives na afloop. Daar doe je het allemaal voor. Terwijl het in onze ogen zulke simpele dingen zijn.'

Die twinkeling in hun ogen. Daar doe je het voor! Ajax Foundation

De Ajax Foundation is opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke maar aan AFC Ajax gelieerde stichting. Wij bieden kansen, dromen en ondersteuning aan kwetsbare jongeren onder 19 jaar in Amsterdam. Dit doen wij door bij te dragen aan de oplossingen van twee grote maatschappelijke problemen:

  • Gebrek aan sociale veiligheid onder jongeren;
  • Ongezonde levensstijl en gebrek aan beweging onder jongeren.

Ajax wil talent laten bloeien, zowel binnen als buiten het veld en de club. De aantrekkingskracht van Ajax zetten we in om de jeugd te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. We hopen kinderen op die manier kansen aan te reiken die ze anders misschien niet zouden krijgen. De club wil zich inzetten om van een heel brede maatschappelijke waarde te zijn. Ajax is namelijk van iedereen, ongeacht afkomst, religieuze achtergrond, geslacht, geaardheid of huidskleur.