Diepgewortelde liefde voor weidevogels

Murk Nijdam

Actief bij Vogelbescherming Nederland sinds 2010, (Weidevogel)boer

Diepgewortelde liefde voor weidevogels

Murk Nijdam maakt onderdeel uit van het weidevogelboeren-netwerk van Vogelbescherming. Weidevogelboeren bewijzen dat de zorg voor natuur kan samen gaan met een gezonde bedrijfsvoering.

'Mijn ouders boerden al op een weidevogelvriendelijke manier. De liefde voor wei­devogels zit er bij mij dus behoorlijk diep in! Ik ben heel bewust bezig om een goed leefgebied voor vogels te maken. Dat wordt beloond. Op mijn land broeden bovengemiddelde aantallen gruttoparen, maar ook tureluurs, kieviten, scholeksters en veldleeuweriken. Er hebben zelfs kemphanen bij mij gebroed, een soort die in Nederland als broedvogel bijna verdwenen is. Dat is eigenlijk het mooiste: dat je een nest van een kemphaan vindt.

In 2005 heb ik voor het eerst een stukje weiland onder water gezet. Dat trekt fantastisch veel vogels aan. Vanuit de kijkhut die ik erbij heb geplaatst, zie je nu de kluten, kemphanen, visdieven en van al­les. Alsof je ze aan kunt raken, zo dichtbij. Geweldig!'

Diepgewortelde liefde voor weidevogels Vogelbescherming Nederland

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als wereldwijd. Samen met zoveel mogelijk mensen.

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief