Dit werk is zo zinvol

TRUDY MEIRESONNE

Actief bij het Epilepsiefonds sinds 2003, Gepensioneerd

Trudy Meiresonne was net gestopt met werken toen ze in een tijdschrift las dat het Epilepsiefonds collectevrijwilligers zocht. Ze is inmiddels ruim tien jaar actief als regiocoördinator Collecte in Zuid-Holland. “Ik wilde graag iets zinvols doen toen ik stopte met werken. Ik wist uit ervaring al het een en ander over epilepsie. Mijn zoon had als kind koortsstuipen. Gelukkig groeide hij eroverheen, maar het was afschuwelijk om mee te maken. En een kleiner fonds vond ik prettig; de lijnen zijn kort. Met het Epilepsiefonds was de klik er meteen.”

Trudy vertelt enthousiast over haar werkzaamheden. “Als regiocoördinator onderhoud ik de contacten met mensen die de collecte in hun woonplaats organiseren. Ik bezoek ze minimaal een keer per jaar of ik bel ze op. Ook werf ik nieuwe vrijwilligers voor deze taak.” In haar werk komt Trudy regelmatig mensen (met een kind met) epilepsie tegen. “Je ziet welke invloed dat heeft. Ik hoop dat mensen de epilepsiecollecte blijven steunen door mee te helpen met collecteren of geld te geven.”

(Foto: Annet Delfgaauw)

Epilepsiefonds:

Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zoveel mogelijk te beperken. Het fonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen.

Naar Epilepsiefonds