Het is belangrijk om de verhalen van vluchtelingen te vertellen

JOHANNES VON ENGELHARDT

Actief bij VluchtelingenWerk Nederland sinds 2014, Docent

Sinds een aantal maanden is Jo­hannes von Engelhardt donateur van VluchtelingenWerk. Deze 33-jarige docent en promoven­dus vindt de beeldvorming rond vluchtelingen heel belangrijk.

“Ik ben donateur van Vluchtelin­genWerk geworden om dat ik het belangrijk vind dat er één sterke organisatie is die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. Dit is een groep die anders moeilijk zijn stem kan laten horen. Ik vind het goed dat VluchtelingenWerk op verschillende gebieden voor vluchtelingen klaar staat. Het gaat om de begeleiding tijdens de asielprocedure, maar bijvoor­beeld ook de toeleiding naar werk.”

“Het is goed dat Vluchtelingen­Werk de verhalen van vluchtelin­gen vertelt. Die verhalen zorgen voor een andere blik op de wereld om je heen. De beeldvor­ming verandert. Je gaat nadenken over vragen als: wat betekent het om je land te verlaten? Mensen vluchten niet zomaar.” 

(Foto: Martijn van der Linden)

VluchtelingenWerk Nederland:

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Naar VluchtelingenWerk Nederland