Het is belangrijk om de verhalen van vluchtelingen te vertellen

Johannes von Engelhardt

Actief bij VluchtelingenWerk Nederland sinds 2014, Docent

Het is belangrijk om de verhalen van vluchtelingen te vertellen

Sinds een aantal maanden is Jo­hannes von Engelhardt donateur van VluchtelingenWerk. Deze 33-jarige docent en promoven­dus vindt de beeldvorming rond vluchtelingen heel belangrijk.

'Ik ben donateur van Vluchtelin­genWerk geworden om dat ik het belangrijk vind dat er één sterke organisatie is die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. Dit is een groep die anders moeilijk zijn stem kan laten horen. Ik vind het goed dat VluchtelingenWerk op verschillende gebieden voor vluchtelingen klaar staat. Het gaat om de begeleiding tijdens de asielprocedure, maar bijvoor­beeld ook de toeleiding naar werk.'

'Het is goed dat Vluchtelingen­Werk de verhalen van vluchtelin­gen vertelt. Die verhalen zorgen voor een andere blik op de wereld om je heen. De beeldvor­ming verandert. Je gaat nadenken over vragen als: wat betekent het om je land te verlaten? Mensen vluchten niet zomaar.'

(Foto: Martijn van der Linden)

Het is belangrijk om de verhalen van vluchtelingen te vertellen VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Vluchtelingen zijn op de vlucht voor onderdrukking, oorlog of vervolging. Op zoek naar veiligheid zien ze geen andere mogelijkheid dan alles wat hen lief en dierbaar is achter te laten voor een onzekere toekomst. In Nederland kunnen zij rekenen op de steun van VluchtelingenWerk.

Vluchtelingen die in Nederland bescherming zoeken, zijn hier wel veilig, maar hebben verder helemaal niets. Geen familie, geen huis, geen zekerheid. Maar dankzij de steun van 13.000 vrijwilligers en ruim 900 betaalde krachten van VluchtelingenWerk staan zij er niet alleen voor.