Het is echt een verslaving!

Monika Schouten

Actief bij de Dierenbescherming sinds 2009

Het is echt een verslaving!

Naast haar baan als secretaresse bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, doet Monika Schouten vrijwilligerswerk bij een dierenambulance en laat ze honden uit voor de Uitlaatservice van Dierenbescherming Haaglanden. Ook helpt ze mee met de jaarlijkse paddentrek in Den Haag.

'In 2009 deed ik voor het eerst mee. Het is echt een verslaving, padden zijn enorm leuke diertjes. Als je ze kunt helpen om veilig de weg over te steken, geeft dat een kick. Sinds 2013 coördineer ik de paddentrek op één van de locaties waar padden de weg oversteken. Met mijn vrijwilligers heb ik een app-groep. Dagelijks laten we elkaar weten hoeveel padden, kikkers en salamanders we redden. We pakken niet elke pad op: alleen als er gevaar dreigt van naderend verkeer, brengen we ze naar de overkant. Daarnaast bestaat ons werk uit het voorlichten van voorbijgangers. Vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening: ik kom direct in contact met dieren en ik ben tegelijkertijd lekker buiten in de natuur!'

Het is echt een verslaving! Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal.