Het mooiste is dat deelnemers zelf helpers worden

CARIN ROTS - DE VRIES

Actief bij Stichting Red een Kind sinds 2011, Onderzoeker Universiteit van Tilburg

Als lid van de Raad van Toezicht van Red een Kind is Carin in Burundi geweest. “In Burundi bezocht ik in 2013 een aantal projecten van Red een Kind. Ik was er onder de indruk van de kracht van de zelfhulpgroepen. Met een beetje begeleiding en ondersteuning leren mensen zichzelf in groepen te organi­seren en groeit het onderling vertrouwen. Samen ontplooien ze activiteiten waardoor hun inkomen en levensomstandighe­den verbeteren. De groep is ook een bron van sociale steun. En er worden allerlei belangrijke kwes­ties besproken, zoals onderwijs, hygiëne en kinderrechten. Deze manier van werken is dus op allerlei manieren effectief. Maar het mooiste is wel dat deelne­mers zelf helper worden. Dat spreekt mij erg aan.”

“Ontwikkelingssamenwerking is tweerichtingsverkeer! Zelf heb ik veel in Burundi mogen ontvan­gen. Ik was zo onder de indruk van de expertise en gedreven­heid van onze partners. En ik ben er opnieuw van doordrongen geraakt dat zelfs de meest kwets­bare mensen het beste geholpen worden door ze te leren zichzelf te helpen. Een vrouw die wij er spraken, stond hier als het ware symbool voor. ‘En nu doe ik het weer met mijn eigen handen’, zei zij. Wat ze bedoelde, sprak uit haar ogen, haar houding, uit alles eigenlijk! Het heeft mijzelf vooral heel bescheiden gemaakt.” 

Red een Kind:

Red een Kind geeft kwetsbare kin­deren, jongeren en gezinnen in Azië en Afrika kansen voor de toekomst. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat elk kind een uniek geschenk van God is en er bij het opgroeien niet alleen voor hoort te staan.

Naar Red een Kind