Lenneke collecteert al van jongs af aan voor de Hartstichting

Lenneke van der Meer

Actief bij de Hartstichting sinds 2010, Collectant & Collectecoördinator

Lenneke collecteert al van jongs af aan voor de Hartstichting

"Collecteren is mij met de paplepel ingegoten. Ik weet niet beter of ik ging met mijn moeder mee langs de deuren. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik mijn eigen straatje. Ik vond dat heel gewoon, het hoorde erbij. Maatschappelijke betrokkenheid vond ik op jonge leeftijd al belangrijk."

Wonderen
"In de buurt waar ik woon, leeft het onderwerp hart- en vaatziekten. Dat komt door ons buurmeisje. Drie dagen na haar geboorte moest ze een zware hartoperatie ondergaan. Dan komt het opeens dichterbij. Het is helemaal goed gekomen met haar. Ze is gezond en blozend. Dan denk ik: wat is het mooi dat we een samenleving hebben waarin dit soort wonderen mogelijk zijn. Dat wil je toch zo houden en daar wil je toch aan meewerken? Door elk jaar een of twee uurtjes van je tijd te geven, kun je dat al doen! Dat is toch geen moeite."

Lenneke collecteert al van jongs af aan voor de Hartstichting Hartstichting

Er zijn nu 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen hieraan en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaan we de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen. Onze ambitie: ervoor zorgen dat niemand meer wordt overvallen door een hart- of vaatziekte, ook wordt niemand te laat behandeld en iedereen krijgt de beste behandeling voor een hart- of vaatziekte. We willen hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen.