Met voldoening en plezier aan de slag bij het Revalidatiefonds

BAS HULS

Actief bij het Revalidatiefonds sinds 2014, Business consultant

Bas Huls, 46 jaar, werkt sinds april 2014 een dag in de week bij het Revalidatiefonds in Bunnik als vrijwilliger. “In mijn directe om­geving heb ik recent gezien dat je plotseling door een ongeluk of ziekte afhankelijk wordt van hulp van anderen. Daardoor werd ik me meer bewust van het belang van vrijwilligers en wilde me gaan inzetten voor goede doelen.

Via vrienden kwam ik in contact met het Revalidatiefonds en raakte enthousiast over de organisatie en de actuele uitdagingen. Het fonds moet steeds meer inhou­delijk en vaker communiceren met donateurs en betrokkenen om ze blijvend te kunnen binden. Hierbij zijn automatisering en internet van essentieel belang. Ik denk met mijn ICT-achtergrond een zinvolle inbreng te kunnen geven aan dit proces. Het geeft me veel voldoening om met ple­zier te kunnen bijdragen aan een wereld waarin mensen met een handicap kunnen deelnemen aan de maatschappij.” 

Revalidatiefonds (onderdeel van stichting Meedoen mogelijk maken):

Het Revalidatiefonds wil een sa­menleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie.

Naar Revalidatiefonds (onderdeel van stichting Meedoen mogelijk maken)