Mooi en zinvol vrijwilligerswerk

Jan Vermeulen

Actief bij Alzheimer Nederland 2019

Mooi en zinvol vrijwilligerswerk

Jan Vermeulen (67) is bestuurslid belangenbehartiging van Alzheimer Nederland. Hij zet zich in voor mensen met dementie in Arnhem en omstreken. 'Dit werk geeft veel voldoening.'

'Als bestuurslid belangenbehartiging werk ik aan allerlei zaken die gunstig moeten uitpakken voor mensen met dementie en hun naasten. Toen ik er begin 2019 aan begon, was het afdelingsbestuur aan uitbreiding toe. Naast de Alzheimer Cafés willen we vooral bijdragen aan het dementievriendelijk maken van de gemeenten in ons afdelingsgebied. Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhogen. Dat is ons streven. Daar ben ik op gericht, bij alles wat ik doe.

Er zijn nog bergen werk te verzetten, zeker. We zijn er nog lang niet. Toch gebeurt er al veel goeds voor de doelgroep. Zo werk ik samen met twee wethouders die ook meer aandacht willen voor mensen met dementie en hun naasten. Bétere aandacht, daarom zetten we vooral in op bewustmaking. We denken aan het voorlichten en trainen van specifieke groepen in de gemeente, zoals sociale wijkteams en politieagenten. Eigenlijk iedereen die in contact komt met mensen met dementie, dus ook buschauffeurs en de bakker om de hoek.'

Ervaring inzetten

'Ik heb veertig jaar in een totaal andere sector gewerkt, als verkeersplanoloog. Sinds ruim 3 jaar ben ik nu met pensioen. Via andere vrijwilligersactiviteiten ben ik bij Alzheimer Nederland terechtgekomen. Zo begeleid ik een oudere man met beginnende dementie op het financiële vlak. Door hem ben ik me gaan interesseren voor en verdiepen in de omgang met mensen met dementie.

Ik heb altijd in de ‘harde’ sector gewerkt en ben nu in het sociale domein beland. Ik vind dat een ontzettend interessante sector. Als planoloog heb ik veel samengewerkt met overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Die ervaring kan ik nu inzetten in de wereld van de zorg. Ik doe mooi en zinvol vrijwilligerswerk. Ik werk niet meer voor een werkgever en een inkomen, maar zet me nu in voor een groep die het moeilijk heeft. Dat geeft veel voldoening.'

Dit artikel verscheen eerder in Alz… magazine van Alzheimer Nederland.
Tekst: Lieneke van der Fluit
Beeld: Riënne Wopereis

Mooi en zinvol vrijwilligerswerk Alzheimer Nederland

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen
  Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren
  We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg. Ook ondersteunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen
  Dit doen we door donateurs te werven en geld in te zamelen en door heldere communicatie en informatie over ons werk.
 • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie
  Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden opstellen.