Natte voeten

Bart van Lienden

Actief bij Natuurmonumenten sinds 2004

Natte voeten

Weer of geen weer: twee keer per maand bekijkt Bart van Lienden zijn peilbuizen in het Mantingerveld (Drenthe). Ook in het Mantingerbos en landgoed De Klencke kun je hem tegenkomen. Het veld is letterlijk zijn achtertuin. Het ligt dan ook wel voor de hand dat hij vrijwilliger bij Natuurmonumenten is, vindt hij. De peilbuizen geven aan hoe hoog of laag de grondwaterstand is. Elke 15e en 28e van de maand gaat hij op pad, door weer, wind en regen.

Het algemene beeld van al die jaren meten is, aldus Bart, dat er te weinig water voor de natuur is. "De boswachters gebruiken mijn gegevens om provincie en waterschap ervan te overtuigen dat maatregelen tegen de verdroging hard nodig zijn, met name in aangrenzende landbouwgebieden. Toch fijn om daaraan een steentje bij te dragen. En het leuke is dat ik door dit werk overal in de natuur kom."

Natte voeten Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven.