Onrecht en onmacht maken mij boos

Jessica Roosenburg

Actief bij War Child sinds 2012, Organisatiecoach / Consultant

Onrecht en onmacht maken mij boos

Jessica Roosenburg heeft een drukke baan als organisatie­coach en consultant. Toch vindt ze geregeld de tijd om zich als vrijwilliger in te zetten voor War Child.

'Als kind was ik al met vrij­willigerswerk bezig. Mijn ouders stimuleerden me om iets terug te doen voor de maatschappij.' Jessica koos voor War Child omdat ze wil opkomen voor de meest kwetsbaren in de samen­leving: kinderen in oorlogsgebie­den. 'Ik heb een sterk recht­vaardigheidsgevoel. Onrecht en onmacht maken mij boos. Deze energie zet ik graag om in iets positiefs. En dat kan ik kwijt bij War Child.'

Voor War Child bezoekt ze scho­len en bedrijven in Noord-Neder­land. Een leerzame, dankbare, maar ook gezellige taak. 'Het vertellen van verhalen over oor­logskinderen is verdrietig en raakt altijd. Maar daarna richten we ons op de oplossing. En praten we over wat we allemaal wél kunnen doen. Dan wordt het altijd een vrolijke boel. En dat is oké!'

Onrecht en onmacht maken mij boos War Child

Kinderen sterker dan oorlog?Absoluut. Maar ze kunnen het niet alleen.
Daarom geeft War Child mentale (nood)hulp aan kinderen in conflictgebieden. Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschap. Maar sluit naadloos aan op de belevingswereld van kinderen.
We stimuleren hun natuurlijke veerkracht. En verbeteren hun mentale welzijn met unieke en bewezen effectieve methodes. Verpakt als sport, spel en creatieve activiteiten.
Zodat kinderen langzaam weer kunnen én durven geloven in de toekomst. Het resultaat? Spelenderwijs halen we de oorlog uit een kind.