Peter ‘de meneer van de lepra’

PETER EUSER

Actief bij de Leprastichting sinds 2011, Conrector

Voor Peter Euser is het simpel: "Ik vind het heel logisch om een deel van mijn tijd vrij te maken voor een ander. En nu ik zelf heb gezien wat lepra doet met mensen, kan ik dat heel goed overbrengen. Met elke vijftig euro – een relatief klein bedrag – kunnen we iemand vroeg opsporen en genezen. Zo voorkomen we handicaps en geef je een leven een compleet positieve wending!”

Peter organiseert regelmatig sponsorlopen en andere acties op scholen en de voetbalclub. De kinderen reageren heel enthousiasten doen graag mee. “Hey, daar heb je de meneer van de lepra, roepen ze me soms na, heeft u weer veel geld opgehaald?”

Leprastichting:

De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Wij zorgen voor vroege opsporing, genezing en revalidatie. Dat doen we altijd samen met lokale organisaties en overheden.

Naar Leprastichting