Voor klimaatverandering kun je niet vluchten

Aida Daneshvar Ghahfarokhi

Actief bij Milieudefensie sinds 2018

Voor klimaatverandering kun je niet vluchten

Ik geloof dat verandering begint bij mezelf. Daarom vraag ik me steeds af: wat kan ik doen? Een tijdje geleden woonde ik nog in een asielzoekerscentrum. Ik zag dat het afval daar niet gescheiden werd. Dan ga ik daar dus achteraan. Helaas heeft het niet geholpen. Maar nu mijn moeder en ik ons eigen huis hebben, kunnen we het gelukkig zelf wel anders doen.

Mijn eerste ontmoeting met de klimaatbeweging heb ik aan Milieudefensie te danken. Ik had zelf het geld niet voor een trainingsweekend, maar door donaties heb ik toch mee kunnen doen. Hierdoor ben ik nu actief in de klimaatbeweging, onder andere als gastdocent bij JMA (de jongerenafdeling van Milieudefensie). Ook heb ik als vrijwilliger meegewerkt aan twee fotoshoots voor Milieudefensie.

Daarvóor maakte ik me ook wel zorgen over het milieu. Maar door de ‘Fair Future training’ bij Milieudefensie ben ik me nog bewuster geworden van de gevolgen van klimaatverandering. En ik weet beter wat ik eraan kan doen. We moeten het systeem veranderen, en onze eigen manier van leven. Ik heb onder andere meegedaan aan de spijbelacties voor het klimaat, maar ben bijvoorbeeld ook zelf overgestapt naar naar een duurzame bank. Dat is niet ingewikkeld, maar je kunt er echt een verschil mee maken.

Soms vraag ik me af wat de impact is van wat ik doe. Maar gelukkig sluiten steeds meer mensen zich aan bij de klimaatbeweging. Dat is ook echt nodig want er moet echt veel veranderen, en ook heel snel. Ik kom als vluchteling uit Iran, heb veel meegemaakt en veel mensen ontmoet met grote problemen. Natuurlijk wil ik dat oorlogen stoppen. Maar we hebben nu te kampen met een probleem dat nog veel groter is dan oorlog. Bovendien: voor klimaatverandering kun je niet vluchten.

Voor klimaatverandering kun je niet vluchten Milieudefensie

We streven naar een leefbare aarde voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom kiezen we groene en eerlijke oplossingen voor iedereen. Zoals zonnepanelen, voedsel uit de buurt, openbaar vervoer. Daar worden we allemaal beter van.